Welkom bij de Twentse Vogelwerkgroep

 • Appelvink
 • Blauwborst
 • Boomklever
 • Fitis
 • Buizerd
 • Grote-Bonte-Specht
 • IJsvogel
 • Rode-Ibis
 • Rietzanger
 • Middelste-Bonte-Specht
 • Koperwiek
 • Sneeuwgors
 • Kluut
 • Grasmus
 • Graspieper
 • Grauwe-Klauwier
 • Lepelaar
        U vindt hier informatie over
 • Vogelrijke natuurgebieden in Twente
 • Verrekijkers, telescopen en statieven
 • Digitale fotografie door een telescoop (digiscoping)
 • Waarnemingen uit Twente
 • Reisverslagen
 • Inventarisatierapporten
 • Maandelijkse bijeenkomsten en excursies etc.

Goudhaan