Welkom bij de Twentse Vogelwerkgroep

 • Roerdomp
 • Fuut
 • Grauwe klauwier
 • Heggenmus
 • Knobbelzwaan
 • Kramsvogel
 • Merel
 • Nijlgans
 • Meerkoet
        U vindt hier informatie over
 • Vogelrijke natuurgebieden in Twente
 • Verrekijkers, telescopen en statieven
 • Digitale fotografie door een telescoop (digiscoping)
 • Waarnemingen uit Twente
 • Reisverslagen
 • Inventarisatierapporten
 • Maandelijkse bijeenkomsten en excursies etc.

Goudhaan