Agenda

januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december| INFO |

Januari 2021
naar boven info
11 jan - Maandag

Avondbijeenkomst              VERVALLEN
Aanvang 20.00 uur.


Februari 2021
naar boven info
08 feb - Maandag

Avondbijeenkomst              VERVALLEN
Aanvang 20.00 uur.

13 feb - Zaterdag

Excursie naar de IJsseldelta              VERVALLEN  **
Thema: Watervogels


Maart 2021 naar boven info
08 mrt - Maandag

Avondbijeenkomst              VERVALLEN
Aanvang 20.00 uur.

13 mrt - Zaterdag

Excursie naar de Randmeren (Veluwemeer, Drontermeer en Harderbroek)            VERVALLEN
Thema: Watervogels


April 2021 naar boven info
12 apr - Maandag

Avondbijeenkomst              VERVALLEN  *
Aanvang 20.00 uur.

17 apr - Zaterdag

Excursie Eempolder, Nieuwkoopse Plassen en De Groene Jonker              VERVALLEN **
Thema: Weidevogels


Mei 2021 naar boven info
10 mei - Maandag

Algemene ledenvergadering                 VERVALLEN
Aanvang 20.00 uur.

15 mei - Zaterdag

Excursie naar Westerflier              VERVALLEN  **
Thema: Bosvogels


Juni 2021 naar boven info
14 jun - Maandag

Avondbijeenkomst              VERVALLEN  *
Aanvang 20.00 uur.

08 jun - Dinsdag

Avondexcursie naar het Beuninger Achterveld              VERVALLEN  **
Thema: Nachtzwaluwen in het Beuninger Achterveld


Juli & Augustus 2021 naar boven info
Geen activiteiten

Vakantie


September 2021naar boven info
13 sep - Maandag

Avondbijeenkomst              VERVALLEN
Aanvang 20.00 uur.

18 sep - Zaterdag

Excursie naar de Rieselfelder bij Münster  **
Thema: Water- en moerasvogels

Dit natuurreservaat was tot 1975 een rioolzuiveringsgebied van de stad Munster. Momenteel is het 450 ha grote reservaat een eldorado voor talrijke watervogels. Vooral steltlopers, moerasvogels, eenden en ganzen voelen zich hier thuis.
Begin september is het tevens een rustplek voor veel doortrekkers. Vorige excursies leverden leuke waarnemingen op, zoals o.a.: Geoorde fuut, Ooievaar, Lepelaar, Roerdomp, Casarca, Krooneend, Boomvalk, Bruine kiekendief, Visarend, Zwarte ruiter, Kemphaan, Bosruiter, IJsvogel, Gele kwikstaart, Paap, Rietzanger, Baardmannetje en Blauwborst. De reistijd naar dit prachtige Duitse vogelgebied is 50 minuten.

Verzamelpunt: De parkeerplaats Wesselernering, ingang vanaf de Wesselerbrinklaan.
Vertrek: 07.00 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Aldert Schenk      E-mail: Aldert Schenk     

Opgave verplicht

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. De chauffeur rekent een bedrag van € 0,20 euro per km gedeeld door het aantal personen. Er wordt gestreefd om met 4 personen per auto te rijden.


Oktober 2021 naar boven info
11 okt - Maandag

Algemene ledenvergadering 
Aanvang 20.00 uur.
klik hier voor de stukken:   Agenda     Jaarverslag 2020     Notulen 2020    Financieel Jaarverslag 2020

Na de pauze een lezing "Van Kerkuil tot Laplanduil" door Onno de Bruijn.
Een boeiend verhaal door Onno de Bruijn, natuurbeschermingsecoloog. Hij begon zijn loopbaan met kerkuilen. En eindigde met de laplanduil. De laatste in Polen en Wit-Rusland. Met daartussen in vele vogelsoorten, waarvan er inmiddels diverse als broedvogel zijn uitgestorven, zoals de klapekster, duinpieper en ortolaan (in Nederland), de goudplevier (in Duitsland) en de scharrelaar (in NO-Polen). Hij schreef er een boeiend boek over, dat geïnteresseerden op deze avond kunnen aanschaffen voor € 25,- (contant).

16 okt - Zaterdag

Excursie Dollard **
Thema: Watervogels

We beginnen in Nieuwstatenzijl waar we de enige buitendijkse vogelhut de Kiekkaaste bezoeken hier kunnen we onderweg veel baardmannetjes zien en van alle soorten steltlopers en eenden op het slik kunnen verwachten vandaar gaan we via de Coenraadpolder naar het Ambonezenbosje hier kunnen we buitendijks vele diverse soorten ganzen waarnemen vandaar gaan we via de Kerkhofpolder naar de Breebantpolder waar we hopelijk in de nieuwe vogelkijkhut kunnen bewonderen zo niet dan gaan we naar de punt van Reit waar we diverse steltlopers kunnen verwachten daarna gaan we in Termuntenzijl even de inwendige mens verrassen en gaan dan richting de Eemshaven.

Te verwachte soorten o.a Blauwe kiekendief, Watersnip, Steenloper, Goudplevieren, Tapuit, Beflijsters, Putters Fraters, Zeearend, Bruine kiekendief, Kanoeten, Wulpen, Grutto’s, Bonte strandlopers, Vinken, ijsvogel en vele soorten eenden en ganzen.

Verzamelpunt: De Carpoolplaats ENTER (tegenover `Rohaan Beton`, Rijssenseweg te Enter).
Vertrek: 07.30 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Herman Grouve     E-mail: Herman Grouve      Telefoon: 0547-381424 of 06-20413978

Opgave verplicht     Er kunnen maximaal 12 personen mee (3 auto's)
Graag een vermelding bij opgave of u als chauffeur wilt rijden of niet.

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. De chauffeur rekent een bedrag van € 0,20 euro per km gedeeld door het aantal personen. Er wordt gestreefd om met 4 personen per auto te rijden.


November 2021naar boven info
08 nov - Maandag

Avondbijeenkomst  
Aanvang 20.00 uur.
Een lezing over de IJsvogel met DVD door Peter van den Akker.

13 nov - Zaterdag

Excursie langs de IJssel. **
Thema: Watervogels

Beginnend bij de Veenoordkolk bij Deventer. Daarna richting Duursche waarden en Tichelgaten bij Windesheim, Vreugderijkerwaard, richting Kampen – Vossenmeer/ Revediep.

Er zullen watervogels te zien zijn waaronder wintergasten zoals grote zaagbekken, nonnetjes, brilduikers, kramsvogels, koperwieken enz enz. Hopelijk de zeearend(en) havik, slechtvalk.

Verzamelpunt: De parkeerplaats bij de Praxis bij de IKEA in Borne langs de A1.

Vertrek: 07.30 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Ineke Kerkhoff      E-mail: Ineke Kerkhoff      Telefoon: 06-14804388

Opgave verplicht.
Graag een vermelding bij opgave of u als chauffeur wilt rijden of niet.

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. De chauffeur rekent een bedrag van € 0,20 euro per km gedeeld door het aantal personen. Er wordt gestreefd om met 4 personen per auto te rijden.


December 2021 naar boven info
13 dec - Maandag

Avondbijeenkomst  
Aanvang 20.00 uur.
Presentatie "Natuurbeleving in Spanje" door Wim Wijering.

Op deze avond neemt Wim Wijering u mee naar Spanje middels een powerpointpresentatie, getiteld: "Experiencia de la naturaleza en España”, wat zoiets betekent als “Natuurbeleving in Spanje”. Al jaren trekt Wim er met een zestal andere globetrotters op uit om elders in Europa in het voorjaar extra natuurinspiratie op te doen.
Zowel in 2009 als in 2014 heeft dit reislustige gezelschap een bezoek gebracht aan Zuid Europa. In Spanje werden prachtige gebieden bezocht als “Extremadura, Sierra de Gredos, de Ebrodelta, Los Monegros en de Pyreneeën”.
Deze trips, ervaringen, maar vooral mooie natuuropnames (veel vogels, bloemen, vlinders, landschappen etc.) wil hij graag met u delen. Spaanse steenbok, Audouins meeuw, Duponts leeuwerik, Kuifkoekoek, Purperkoet en 4 soorten gieren; het komt allemaal voorbij.
De serie is een co-productie van het 7-koppige gezelschap, die allen deel uitmaken van de Natuur- en vogelwerkgroep “de Grutto”. Twee hiervan (Johan Drop en Wim) zijn tevens lid van de Twentse Vogelwerkgroep.


We houden ons aan de geldende coronamaatregelen:
• Kom niet mee als je klachten hebt
• We houden 1.5 meter afstand
• In de auto houden we het mondkapje op
• Opgave bij excursies is verplicht

De bijeenkomsten en excursies zijn onder voorbehoud. Indien de Corona maatregelen wijzigen wordt dit zo spoedig mogelijk op de ze pagina aangepast.

*    Deze lezingen zijn ook voor niet-leden van de TVWG. Kosten niet-leden € 2.-
**  Deze excursies zijn ook voor niet-leden van de TVWG. Kosten niet-leden € 2.- plus bijdrage in de benzinekosten.  Opgave noodzakelijk.

Info over de maandelijkse bijeenkomsten:

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden er regelmatig dia- en video-voorstellingen gegeven, afspraken gemaakt voor projecten (inventarisatie's),
resultaten besproken van de verschillende projecten enz, enz, enz.
Ook u bent van harte welkom op één van deze bijeenkomsten. Bel gerust even met onderstaande contactpersoon als u meer informatie wilt.
  • Harry de Jong tel. 06-55324290

Locatie van de maandelijkse bijeenkomsten:

De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden op Maandagavond in het:
  • Buurtcentrum 't Lansink
  • Twijnstraat 8
  • 7553 BS Hengelo
  • Aanvang 20.00 uur

Komende uit het centrum Hengelo (Oelerweg) na de stoplichten met de Geerdinksweg de 1ste weg links, net voor het kerkje en komende uit de richting Beckum (kanaal over) na de stoplichten met de Breemarsweg de tweede weg rechts, net na het kerkje.
Vervolgens linksaf langs de vijver, eerstvolgende kruising rechts houden waarna het de eerste weg links is.
Verzoek is om de auto aan de weg te zetten langs de vijver aangezien er in het straatje van buurtcentrum het Lansink erg weinig parkeerruimte is.
Vanaf deze straat is het namelijk maar 50 meter lopen tot bij het centrum.Zie de Kaart voor een routebeschrijving.

Excursies

De excursies die in de agenda vermeld zijn, staan onder deskundige leiding van ervaren vogelaars en voeren naar de beste vogelgebieden in Twente en daarbuiten.
Deze excursies zijn zeer zeker ook bedoeld voor beginnende vogelaars om onder begeleiding ervaring op te doen in het veld en kennis te maken met nieuwe soorten.
U komt op landschappelijk zeer fraaie terreinen en doet een schat aan ervaring op.
Aanmelding per telefoon of e-mail bij de excursieleider is verplicht, zodat deze bij slecht weer de deelnemers door kan geven dat de excurie niet doorgaat of dat deze eventueel verplaatst wordt.
De bedragen die genoemd worden zijn richtprijzen. Afhankelijk van de benzineprijs kunnen de bedragen hiervan afwijken
.