Agenda

januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december| INFO |


      In verband met de Corona-maatregelen gelden tot nader order de volgende regels:


  Alle Avondbijeenkomsten zijn tot nader order afgelast.


  Voor de excursies gelden de onderstaande regels:
  • We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
  • We houden 1.5 meter afstand.
  • We gebruiken onze eigen verrekijker en/of telescoop.
  • Opgave is verplicht.
  • Geef bij opgave op of je zelf wilt rijden, met of zonder passagiers, of dat je wilt meerijden.
  • De coordinator van de excursie beslist hoeveel mensen er kunnen deelnemen.

September 2020naar boven info
14 sep - Maandag

Algemene ledenvergadering   
klik hier voor de stukken:   Agenda     Jaarverslag 2019     Notulen 2019    Financieel Jaarverslag 2019

Aanvang 20.00 uur.

Na de pauze een lezing "Van Kerkuil tot Laplanduil" door Onno de Bruijn.
Een boeiend verhaal door Onno de Bruijn, natuurbeschermingsecoloog. Hij begon zijn loopbaan met kerkuilen. En eindigde met de laplanduil. De laatste in Polen en Wit-Rusland. Met daartussen in vele vogelsoorten, waarvan er inmiddels diverse als broedvogel zijn uitgestorven, zoals de klapekster, duinpieper en ortolaan (in Nederland), de goudplevier (in Duitsland) en de scharrelaar (in NO-Polen). Hij schreef er een boeiend boek over, dat geïnteresseerden op deze avond kunnen aanschaffen voor € 25,- (contant).

12 sep - Zaterdag

Excursie naar de Rieselfelder bij Münster  **
Thema: Water- en moerasvogels

Dit natuurreservaat was tot 1975 een rioolzuiveringsgebied van de stad Munster. Momenteel is het 450 ha grote reservaat een eldorado voor talrijke watervogels. Vooral steltlopers, moerasvogels, eenden en ganzen voelen zich hier thuis.
Begin september is het tevens een rustplek voor veel doortrekkers. Vorige excursies leverden leuke waarnemingen op, zoals o.a.: Geoorde fuut, Ooievaar, Lepelaar, Roerdomp, Casarca, Krooneend, Boomvalk, Bruine kiekendief, Visarend, Zwarte ruiter, Kemphaan, Bosruiter, IJsvogel, Gele kwikstaart, Paap, Rietzanger, Baardmannetje en Blauwborst. De reistijd naar dit prachtige Duitse vogelgebied is 50 minuten.

Verzamelpunt: De parkeerplaats Wesselernering, ingang vanaf de Wesselerbrinklaan.
Vertrek: 07.00 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Aldert Schenk      E-mail: Aldert Schenk     
Opgave verplicht


Oktober 2020 naar boven info
12 okt - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Een lezing over de IJsvogel met DVD door Peter van den Akker.

17 okt - Zaterdag

Excursie Dollard **
Thema: Watervogels

We beginnen in Nieuwstatenzijl waar we de enige buitendijkse vogelhut de Kiekkaaste bezoeken hier kunnen we onderweg veel baardmannetjes zien en van alle soorten steltlopers en eenden op het slik kunnen verwachten vandaar gaan we via de Coenraadpolder naar het Ambonezenbosje hier kunnen we buitendijks vele diverse soorten ganzen waarnemen vandaar gaan we via de Kerkhofpolder naar de Breebantpolder waar we hopelijk in de nieuwe vogelkijkhut kunnen bewonderen zo niet dan gaan we naar de punt van Reit waar we diverse steltlopers kunnen verwachten daarna gaan we in Termuntenzijl even de inwendige mens verrassen en gaan dan richting de Eemshaven.

Te verwachte soorten o.a Blauwe kiekendief, Watersnip, Steenloper, Goudplevieren, Tapuit, Beflijsters, Putters Fraters, Zeearend, Bruine kiekendief, Kanoeten, Wulpen, Grutto’s, Bonte strandlopers, Vinken, ijsvogel en vele soorten eenden en ganzen.

Verzamelpunt: De Carpoolplaats ENTER (tegenover `Rohaan Beton`, Rijssenseweg te Enter).
Vertrek: 07.30 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Herman Grouve     E-mail: Herman Grouve      Telefoon: 0547-381424 of 06-20413978
Opgave verplicht
Graag een vermelding bij opgave of u als chauffeur wilt rijden of niet.

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. De chauffeur rekent een bedrag van € 0,20 euro per km gedeeld door het aantal personen. Er wordt gestreefd om met 4 personen per auto te rijden.


23 t/m 26 okt

Najaarsexcursie naar Zeeland
Thema: Zeeland

De najaarsexcursie gaat dit jaar weer naar Zeeland. We logeren met 16 personen bij "De Rietgors" op Schouwen Duiveland. De hele locatie is afgehuurd. Deze locatie ligt midden in plan Tureluur. Van hieruit bezoeken we de Brouwersdam. Neeltje Jans, de diverse inlagen, Prunje, Westerschouwen en Schelphoek. Langs de kust is kans op trekvogels maar ook op Jagers en Zeekoet. Bij de inlagen zijn vele steltlopers te zien.

Info: Hans van Leeuwen     
De excursie is volgeboekt.


November 2020naar boven info
09 nov - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Een Cursus Vogelherkenning door Peter van den Akker/Harry de Jong over Futen en Duikers.

14 nov - Zaterdag

Excursie langs de IJssel. **
Thema: Watervogels

Beginnend bij de Veenoordkolk bij Deventer. Daarna richting Duursche waarden en Tichelgaten bij Windesheim, Vreugderijkerwaard, richting Kampen – Vossenmeer/ Revediep.

Er zullen watervogels te zien zijn waaronder wintergasten zoals grote zaagbekken, nonnetjes, brilduikers, kramsvogels, koperwieken enz enz. Hopelijk de zeearend(en) havik, slechtvalk.

Verzamelpunt: De parkeerplaats bij de Praxis bij de IKEA in Borne langs de A1.

Vertrek: 07.30 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Ineke Kerkhoff      E-mail: Ineke Kerkhoff      Telefoon: 06-14804388
Opgave verplicht.
Graag een vermelding bij opgave of u als chauffeur wilt rijden of niet.

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. De chauffeur rekent een bedrag van € 0,20 euro per km gedeeld door het aantal personen. Er wordt gestreefd om met 4 personen per auto te rijden.


December 2020 naar boven info
14 dec - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Presentatie "Natuurbeleving in Spanje" door Wim Wijering.

Op deze avond neemt Wim Wijering u mee naar Spanje middels een powerpointpresentatie, getiteld: "Experiencia de la naturaleza en España”, wat zoiets betekent als “Natuurbeleving in Spanje”. Al jaren trekt Wim er met een zestal andere globetrotters op uit om elders in Europa in het voorjaar extra natuurinspiratie op te doen.
Zowel in 2009 als in 2014 heeft dit reislustige gezelschap een bezoek gebracht aan Zuid Europa. In Spanje werden prachtige gebieden bezocht als “Extremadura, Sierra de Gredos, de Ebrodelta, Los Monegros en de Pyreneeën”.
Deze trips, ervaringen, maar vooral mooie natuuropnames (veel vogels, bloemen, vlinders, landschappen etc.) wil hij graag met u delen. Spaanse steenbok, Audouins meeuw, Duponts leeuwerik, Kuifkoekoek, Purperkoet en 4 soorten gieren; het komt allemaal voorbij.
De serie is een co-productie van het 7-koppige gezelschap, die allen deel uitmaken van de Natuur- en vogelwerkgroep “de Grutto”. Twee hiervan (Johan Drop en Wim) zijn tevens lid van de Twentse Vogelwerkgroep.


*    Deze lezingen zijn ook voor niet-leden van de TVWG. Kosten niet-leden € 2.-
**  Deze excursies zijn ook voor niet-leden van de TVWG. Kosten niet-leden € 2.- plus bijdrage in de benzinekosten.  Opgave noodzakelijk.

Info over de maandelijkse bijeenkomsten:

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden er regelmatig dia- en video-voorstellingen gegeven, afspraken gemaakt voor projecten (inventarisatie's),
resultaten besproken van de verschillende projecten enz, enz, enz.
Ook u bent van harte welkom op één van deze bijeenkomsten. Bel gerust even met onderstaande contactpersoon als u meer informatie wilt.
  • José Uitslag tel. 06-48470525

Locatie van de maandelijkse bijeenkomsten:

De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden op Maandagavond in het:
  • Buurtcentrum 't Lansink
  • Twijnstraat 8
  • 7553 BS Hengelo
  • Aanvang 20.00 uur

Komende uit het centrum Hengelo (Oelerweg) na de stoplichten met de Geerdinksweg de 1ste weg links, net voor het kerkje en komende uit de richting Beckum (kanaal over) na de stoplichten met de Breemarsweg de tweede weg rechts, net na het kerkje.
Vervolgens linksaf langs de vijver, eerstvolgende kruising rechts houden waarna het de eerste weg links is.
Verzoek is om de auto aan de weg te zetten langs de vijver aangezien er in het straatje van buurtcentrum het Lansink erg weinig parkeerruimte is.
Vanaf deze straat is het namelijk maar 50 meter lopen tot bij het centrum.Zie de Kaart voor een routebeschrijving.

Excursies

De excursies die in de agenda vermeld zijn, staan onder deskundige leiding van ervaren vogelaars en voeren naar de beste vogelgebieden in Twente en daarbuiten.
Deze excursies zijn zeer zeker ook bedoeld voor beginnende vogelaars om onder begeleiding ervaring op te doen in het veld en kennis te maken met nieuwe soorten.
U komt op landschappelijk zeer fraaie terreinen en doet een schat aan ervaring op.
Aanmelding per telefoon of e-mail bij de excursieleider is verplicht, zodat deze bij slecht weer de deelnemers door kan geven dat de excurie niet doorgaat of dat deze eventueel verplaatst wordt.
De bedragen die genoemd worden zijn richtprijzen. Afhankelijk van de benzineprijs kunnen de bedragen hiervan afwijken
.