agenda

Agenda

januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december| INFO |

November 2022naar boven info
14 nov - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Lezing: ‘Natuurbeleving in Spanje’ door Wim Wijering

Op deze avond neemt Wim Wijering u mee naar Spanje middels een powerpointpresentatie, getiteld: "Experiencia de la naturaleza en España”, wat zoiets betekent als “Natuurbeleving in Spanje”. Al jaren trekt Wim er met een zestal andere globetrotters op uit om elders in Europa in het voorjaar extra natuurinspiratie op te doen.
Zowel in 2009 als in 2014 heeft dit reislustige gezelschap een bezoek gebracht aan Zuid Europa. In Spanje werden prachtige gebieden bezocht als “Extremadura, Sierra de Gredos, de Ebrodelta, Los Monegros en de Pyreneeën”.
Deze trips, ervaringen, maar vooral mooie natuuropnames (veel vogels, bloemen, vlinders, landschappen etc.) wil hij graag met u delen. Spaanse steenbok, Audouins meeuw, Duponts leeuwerik, Kuifkoekoek, Purperkoet en 4 soorten gieren; het komt allemaal voorbij.
De serie is een co-productie van het 7-koppige gezelschap, die allen deel uitmaken van de Natuur- en vogelwerkgroep “de Grutto”. Twee hiervan (Johan Drop en Wim) zijn tevens lid van de Twentse Vogelwerkgroep.

19 nov - Zaterdag

Excursie naar het Haaksbergerveen **
Thema: Ganzen, Klapekster

Het Haaksbergerveen is ruim 590 hectare groot en bestaat voor delen uit drijvende veenlagen en delen veen op een zandondergrond. Je vindt er onder andere zeldzame soorten als: veenbes, beenbreek, zonnedauw, wollegras, lavendelheide, adder, heikikker, kamsalamander, gevlekte witsnuitlibel, speerwaterjuffer, boomvalk, klapekster en kraanvogel.

Verzamelpunt: Parkeerplaats Siberië aan het eind van de Wennewickweg in Haaksbergen (Buurse).
Vertrek: 09.00 uur.
Info: Peter van den Akker     E-mail: Peter van den Akker
Geen opgave nodig


December 2022 naar boven info
12 dec - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Lezing: ‘Roofvogels in het Twents-Duitse grensgebied, vroeger en nu’ door Peter Waardenburg

Ofschoon de Buizerd in de zeventiger jaren in de grensstreek mijn hoofd-studieobject was, is de Havik vanwege de destijds relatieve talrijkheid niet onopgemerkt gebleven. Zeker vanwege sterke populatieschommelingen daarna. Ook aan Sperwer, Wespendief en Rode wouw wordt aandacht besteed.


Januari 2023
naar boven info
09 jan - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje.

Voor de pauze foto`s van excursies uit voorgaande jaren.


Februari 2023
naar boven info
13 feb - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Lezing: ‘Vogels van de Engbertsdijksvenen’ door Peter van de Akker

De lezing richt zich op karakteristieke broed- en niet-broedvogels van het N2000-gebied. De exacte samenstelling van de lezing wordt bepaald op basis van actualiteit.

18 feb - Zaterdag

Excursie langs de IJssel van Deventer naar Kampen en randmeren, Vossenmeer / Drontermeer.  **
Thema: Watervogels langs de IJssel

Een rondje langs de IJssel van Deventer naar Kampen en een stukje randmeren, Vossenmeer / Drontermeer. De excursie start in Deventer en we zakken dan stroomafwaarts af via diverse mooie natuurgebieden richting Kampen waar we aldaar de nieuwe bypass van de IJssel bezoeken. Daarna word het Vossenmeer / Drontermeer aangedaan.
Kans op watervogels als Aalscholver, Lepelaar, Smient, Slobeend, Fuut, Tafeleend en Nonnetje. Het randmeer is ook van belang voor de Grote karekiet en Roerdomp.
Ook de zeearenden worden hier regelmatig gespot.

Verzamelpunt: De parkeerplaats bij de Praxis in Hengelo, Westermaat Plein 200.
Vertrek: 07.00 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Jos van de Berg      E-mail: Jos van de Berg     
Opgave:  Verplicht voor woensdag 15 februari (per e-mail)
Graag bij opgave vermelden of u als chauffeur wilt rijden of niet.

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. 
De chauffeur rekent een bedrag van € 0,25 euro per km gedeeld door het aantal personen. 
We rijden met maximaal 4 personen per auto. Er word gestreefd naar volle auto's.


Maart 2023 naar boven info
13 mrt - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Lezing: ‘De boeiende wereld van de natuur, vastgelegd in de vier jaargetijden’ door Wim Wijering

Een veelzeggende en aansprekende titel. Al geruime tijd krijgt Wim fotografiesteun van zijn broers Leo en Fons. Gezamenlijk, maar ook heel vaak afzonderlijk van elkaar, trekken ze er veelvuldig op uit om de natuur zo veelzijdig mogelijk op de gevoelige plaat vast te leggen. De presentatie is in dit geval een co-productie van de drie gebroeders. Tijdens de presentatie passeren veel boeiende natuuraspecten de revue, waarbij de vier seizoenen centraal staan. Naast veel vogels, komen ook mooie en interessante opnames aan bod van landschappen, zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten etc. Voor ieder wat wils derhalve.

18 mrt - Zaterdag

Excursie naar Egheria  **
Thema: Spechten

Op zaterdagmorgen 18 maart is er een excursie naar een van de mooiste bosgebieden van Twente, nl. naar Egheria, waarbij we via een zeer afwisselende wandelroute via Tankenberg en Paaschberg op zoek gaan naar de 5 spechtensoorten die volop in dit bosgebied aanwezig zijn.
Egheria is het topgebied voor o.a. de Middelste Bonte Specht (10-tallen territoria), maar ook de andere spechtensoorten, Kortsnavelboomkruiper, Vuurgoudhaan en vele andere bosvogels zijn te horen en zien.
Stevige wandelschoenen en een verrekijker zijn onmisbaar.
Onderweg gaan we via het info-centrum van Natuurmonumenten op Middelkamp, waar een toiletbezoek wellicht mogelijk is. Zelf zorgen voor koffie/thee, want onderweg pauzeren we even.

Verzamelpunt: De parkeerplaats van Erve Middelkamp aan de Bentheimerstraat tussen Oldenzaal en De Lutte. Komend van Oldenzaal is het na de Tankenbergweg de eerste halfverharde weg links bij het bord Erve Middelkamp. Na het bord Bestemmingsverkeer naar de P-plaats van bezoekers.(navigatie: De Lutte, Bentheimerstraat 15a).
Komend van de A1 afslag De Lutte na het dorp en het pannenkoekenhuis te zijn gepasseerd bij het bord Erve Middelkamp rechtsaf de halfverharde weg met Bestemmingsverkeer in naar de
P-plaats voor bezoekers.

Vertrek:
09.00 uur. We zijn om plm. 12.00 uur terug.
Info: Ben Hulsebos      E-mail: Ben Hulsebos
Geen opgave nodig


April 2023 naar boven info
10 apr - Maandag

Geen Avondbijeenkomsti.v.m. Pasen

15 apr- Zaterdag

Excursie Veenoordkolk bij Deventer en de Ravenswaarden bij Gorsel  **
Thema: Water- en zangvogels

Veenoordkolk: Prachtig uitzicht over de IJssel en Veenoord Kom met altijd watervogels van gevarieerde pluimage Als extraatje vaak de Slechtvalk in de zendmast ter plaatse.
Ravenswaarden bij Gorsel: De Ravenswaarden, een “Natura-2000 gebied”, ligt tussen Gorssel tot Eefde tussen de IJssel en de hoogwaterkering. Het is deels eigendom van Staatsbosbeheer.
Het is een prachtig uiterwaardengebied, met veel reliëf, door de invloed van het stromende rivierwater uitgeslepen en weggespoeld tijdens de jaarlijkse overstromingen. Deze stroomruggen behoren tot de best bewaard gebleven kronkelwaarden in ons land. Een kronkelwaard is een landschap dat zich bevindt binnen een (vroegere) meander van een rivier en dat een reliëfrijk landschap van stroomruggen en dalen te zien geeft. De sikkelvormige stroomruggen hopen zich als zandduinen op in de binnenbocht van de rivier, terwijl aan de buitenbocht erosie plaatsvindt. Zo ontstaan kronkelwaardbanken terwijl de rivier telkens verder naar buiten schuift.
We vinden hier overwegend weilandpercelen die een waar vogelparadijs vormen waarbij de percelen worden omzoomd door meidoorn- en braamhagen. De meidoornhagen zijn gevlochten om vee tegen te houden en om honden en mensen uit het boerenland te weren. Ook voor dieren is een gevlochten heg een ideale omgeving om in te nestelen, bescherming te vinden of voedsel te zoeken.
Zie ook: http://gorssel.nl/images/erop_uit/Routes/WandelingRavenswaardenVogelwerkgroep.pdf

Verzamelpunt: De parkeerplaats bij de Carpoolstrook afrit 28, Hengelo-West (A35).
Eventueel aansluiten bij de Veenoordkolk achter Postillion Hotel Deventer om 8:10 uur.
Vertrek: 07.30 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Henk van der Spek     E-mail: Henk van der Spek       Telefoon: 06-43536710
Opgave:  Verplicht voor woensdag 12 april.
Graag bij opgave vermelden of u als chauffeur wilt rijden of niet.

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. 
De chauffeur rekent een bedrag van € 0,25 euro per km gedeeld door het aantal personen. 
We rijden met maximaal 4 personen per auto. Er word gestreefd naar volle auto's.


Mei 2023 naar boven info
08 mei - Maandag

Algemene ledenvergadering

Aanvang 20.00 uur.
Na de pauze: ‘Vogels in Twente’ door Harry de Jong

Een compilatie van vogels in Twente waargenomen, waaronder soms ook bijzondere soorten.

13 mei - Zaterdag

Excursie naar de Weerribben en de Wieden  **
Thema: Water- en rietvogels

In april 2019 hebben we deze excursie ook gemaakt waarbij we toen zelfs 94 soorten hebben gezien. (verslag Ficedula nummer 3 2019). We gaan deze zaterdag weer naar het grootste laagveenmoeras van geheel West – Europa. Namelijk naar ons eigen Nationaalpark Weerribben – Wieden. Dit waterrijke natuur gebied ligt in de Kop van Overijssel in een oase van rust en ruimte. Het is hier een labyrint van meren, plassen, slootjes, uitgestrekte rietlanden, hooilanden vol bloemen, en dichtgegroeide moerasbossen. Maar de schijn bedreigt als het altijd een natuurgebied is geweest. Nee! Want elke meter grond is door de mens gemaakt. Door het winnen van turf ooit veranderde dit landschap in wat het nu is, een zompig gebied met waardevolle moeras natuur.
Hier leven vele dieren, planten, en vogels. En zelfs bedreigde planten, vogels, en dieren. Denk maar aan o.a. Visotter, Roerdomp, Zwarte Stern, Grote Karekiet om maar enkelen te noemen.
Maar omdat het nu een erkend Natura 2000 gebied is zal het hopelijk met de natuur beter gaan, ook voor volgende generaties. Wij zullen deze dag een bezoek brengen aan vele observatie punten, bezoekerscentrum , en andere prachtige kijkhutten. Hopelijk werken de weersomstandigheden mee, en krijgen wij weer vele soorten vogels voor de verrekijker en vogeltelescoop. Dus ga mee naar een uniek gebied in onze eigen provincie.

Verzamelpunt: Carpoolplaats Almelo Zuid (Henriëtte Roland Holstlaan, 7609 RL Bornerbroek)   Route
Vertrek: 07.00 uur. We zijn om plm. 18.00 uur terug.
Meenemen: Dagrantsoen eten en drinken, Verrekijker, eventueel vogeltelescoop, Vogelboek.
Info: Gerrit Schepers     E-mail: Gerrit Schepers
Opgave: Verplicht (per e-mail).
Graag een vermelding bij opgave of u als chauffeur wilt rijden of niet.

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. De chauffeur rekent een bedrag van € 0,25 euro per km gedeeld door het aantal personen. Er wordt gestreefd om met 4 personen per auto te rijden.


Juni 2023 naar boven info
12 jun - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Cursus Vogelherkenning: ‘Boszangers’ door Peter van den Akker & Harry de Jong

14 jun - Dinsdag

Avondexcursie naar het Beuninger Achterveld  **
Thema: Nachtzwaluwen in het Beuninger Achterveld

Op 14 juni is er een excursie naar de Nachtzwaluwen in het Beuninger Achterveld in. Dit gebied is een toplocatie voor deze geheimzinnige nachtvogels. Het gebied is eigendom van SBB en normaal ‘s avonds niet toegankelijk. Met een speciale vergunning is het voor ons toch mogelijk het gebied te betreden op zoek naar nachtvogels. In dit gebied worden jaarlijks ongeveer 10 paar Nachtzwaluwen geteld en ook vele Houtsnippen. Bovendien is er kans op Ransuil en Kwartel.
Stevig schoeisel, een verrekijker, muggenolie en een zaklantaarn zijn onmisbaar.
De wandeling heeft een lengte van ongeveer 3 km. Bij slecht weer met regen of harde wind gaat deze excursie niet door.

Verzamelpunt: Bij het navigatiepunt Holtweg 8 Losser. Daar kan in de brede berm geparkeerd worden.
Vertrek: 21.30 uur. We zijn om plm. 23.00 uur terug.
Info: Rudi Lanjouw      E-mail: Rudi Lanjouw
Geen opgave nodig


Juli & Augustus 2023 naar boven info
Geen activiteiten

Vakantie


September 2023naar boven info
11 sep - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
(Vakantie)Foto's van en door onze leden. Neem uw foto's op USB stick mee.

16 sep - Zaterdag

Excursie naar de Rieselfelder bij Münster  **
Thema: Water- en moerasvogels

Dit natuurreservaat was tot 1975 een rioolzuiveringsgebied van de stad Munster. Momenteel is het 450 ha grote reservaat een eldorado voor talrijke watervogels. Vooral steltlopers, moerasvogels, eenden en ganzen voelen zich hier thuis.
Begin september is het tevens een rustplek voor veel doortrekkers. Vorige excursies leverden leuke waarnemingen op, zoals o.a.: Geoorde fuut, Ooievaar, Lepelaar, Roerdomp, Casarca, Krooneend, Boomvalk, Bruine kiekendief, Visarend, Zwarte ruiter, Kemphaan, Bosruiter, IJsvogel, Gele kwikstaart, Paap, Rietzanger, Baardmannetje en Blauwborst. De reistijd naar dit prachtige Duitse vogelgebied is 50 minuten.

Verzamelpunt: De parkeerplaats Wesselernering in Enschede, ingang vanaf de WAgendaesselerbrinklaan.
Vertrek: 07.00 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Aldert Schenk      E-mail: Aldert Schenk     
Opgave:  Verplicht voor woensdag 13 september

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. 
De chauffeur rekent een bedrag van € 0,25 euro per km gedeeld door het aantal personen. 
We rijden met maximaal 4 personen per auto. Er word gestreefd naar volle auto's.


Oktober 2023 naar boven info
09 okt - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Lezing: ‘Kraanvogels’ door Peter Waardenburg

.

14 okt - Zaterdag

Excursie naar de Engbertsdijksvenen **
Thema: Vogels van het veen

Te verwachten vogelsoorten op 14 oktober: Mogelijk zijn de eerste Klapeksters weer terug in het veen en maken we kans op allerlei watervogels zoals Toendrarietgans, Kolgans, diverse eenden soorten en wat laatste steltlopers. Daarnaast kunnen er groepen trekvogels langs vliegen; bijvoorbeeld Buizerd en Sperwer en misschien wel een Smelleken, Slechtvalk of Rode Wouw. Tevens is er kans op diverse soorten zangvogels zoals Koperwiek, Kramsvogel, Veldleeuwerik en Vink.

Verzamelpunt: Bij boerderij Huusken, Dorpsstraat 1 Kloosterhaar.
Vertrek: 09.30 uur.
Info: Peter van den Akker     E-mail: Peter van den Akker
Opgave:  Verplicht voor woensdag 11 oktober via akkervanden@yahoo.com


November 2023naar boven info
13 nov - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Lezing: ‘Gambia’ door Dick Poppe

.

18 nov - Zaterdag

Excursie naar de Vreugderijkerwaard, Reevediep, Vossemeer. **
Thema: Watervogels

Watervogels, vele eenden - en ganzensoorten zoals wintertaling, smient, slobeend, kuifeend, krakeend, Grote zilverreiger, steltlopers als goudplevieren, kieviten, kleine plevier, watersnip. Grote zaagbekken en misschien toppers bij het Vossemeer etc.

Verzamelpunt: De parkeerplaats bij het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Nijverdal  Route
Vertrek: 07.30 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Ineke Kerkhoff      E-mail: Ineke Kerkhoff      Telefoon: 06-14804344
Opgave: Verplicht.
Graag een vermelding bij opgave of u als chauffeur wilt rijden of niet.

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. De chauffeur rekent een bedrag van € 0,25 euro per km gedeeld door het aantal personen. Er wordt gestreefd om met 4 personen per auto te rijden.


TEKST

December 2023 naar boven info
11 dec - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Lezing: ‘Van Antarctica tot de Kaapverdische eilanden’ door Harry de Jong

.


*    Deze lezingen zijn ook voor niet-leden van de TVWG. Kosten niet-leden € 2.-
**  Deze excursies zijn ook voor niet-leden van de TVWG. Kosten niet-leden € 2.- plus bijdrage in de benzinekosten.  Opgave noodzakelijk.

Info over de maandelijkse bijeenkomsten:

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden er regelmatig dia- en video-voorstellingen gegeven, afspraken gemaakt voor projecten (inventarisatie's),
resultaten besproken van de verschillende projecten enz, enz, enz.
Ook u bent van harte welkom op één van deze bijeenkomsten. Bel gerust even met onderstaande contactpersoon als u meer informatie wilt.
  • Marianne Nijman tel. 074-3764521

Locatie van de maandelijkse bijeenkomsten:

De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden op Maandagavond in het:
  • Buurtcentrum 't Lansink
  • Twijnstraat 8
  • 7553 BS Hengelo
  • Aanvang 20.00 uur

Komende uit het centrum Hengelo (Oelerweg) na de stoplichten met de Geerdinksweg de 1ste weg links, net voor het kerkje en komende uit de richting Beckum (kanaal over) na de stoplichten met de Breemarsweg de tweede weg rechts, net na het kerkje.
Vervolgens linksaf langs de vijver, eerstvolgende kruising rechts houden waarna het de eerste weg links is.
Verzoek is om de auto aan de weg te zetten langs de vijver aangezien er in het straatje van buurtcentrum het Lansink erg weinig parkeerruimte is.
Vanaf deze straat is het namelijk maar 50 meter lopen tot bij het centrum.Zie de Kaart voor een routebeschrijving.

Excursies

De excursies die in de agenda vermeld zijn, staan onder deskundige leiding van ervaren vogelaars en voeren naar de beste vogelgebieden in Twente en daarbuiten.
Deze excursies zijn zeer zeker ook bedoeld voor beginnende vogelaars om onder begeleiding ervaring op te doen in het veld en kennis te maken met nieuwe soorten.
U komt op landschappelijk zeer fraaie terreinen en doet een schat aan ervaring op.
Aanmelding per telefoon of e-mail bij de excursieleider is verplicht, zodat deze bij slecht weer de deelnemers door kan geven dat de excurie niet doorgaat of dat deze eventueel verplaatst wordt.
De bedragen die genoemd worden zijn richtprijzen. Afhankelijk van de benzineprijs kunnen de bedragen hiervan afwijken
.