Agenda

januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december| INFO |

Januari 2019
naar boven info
14 jan - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje.

Voor de pauze een korte presentatie over de excursie van de TVWG naar Zeeland door Harry de Jong.


Februari 2019
naar boven info
09 feb - Zaterdag

Excursie naar de IJsseldelta  **
Thema: Watervogels

Op 9 februari 2019 word weer de jaarlijkse excursie naar de IJsseldelta georganiseerd. Deze excursie word doorgaans goed bezocht en gewaardeerd omdat men in mooie natuurgebieden komt en het rijke aanbod aan vogels die men te zien krijgt. De excursie start in Deventer bij de Veenoordkolk en zakken dan stroomafwaarts af via diverse mooie natuurgebieden richting Kampen waar we aldaar de nieuwe bypass van de IJssel bezoeken. Als de tijd het toelaat word het Vossenmeer nog aangedaan. De terugreis gaat via de andere oever van de IJssel weer richting Deventer.

Verzamelpunt: De parkeerplaats Praxis bij de IKEA in Borne.
Vertrek: 07.30 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Jos van de Berg      E-mail: Jos van de Berg     
Opgave verplicht voor 1 februari 2019

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. 
De chauffeur rekent een bedrag van € 0,20 euro per km gedeeld door het aantal personen. 
We rijden met maximaal 4 personen per auto. Er word gestreefd naar volle auto's, dus alleen rijden is niet mogelijk.
Dit omdat we op smalle wegen stops maken en parkeergelegenheden beperkt zijn. Ook een dagdeel meegaan is niet mogelijk. 

Niet leden betalen € 2.- extra.

Graag een vermelding bij opgave of u als chauffeur wilt rijden of niet.

11 feb - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Presentatie over de Engbertsdijksvenen door Gerrit Schepers.

Veel van de leden van de TVWG zullen de Engbersdijksvenen wel al eens bezocht hebben. Dit ongeveer 1000 hectare groot natuurgebied dat ligt tussen de plaatsen Kloosterhaar, Geesteren, Sibculo en Vriezenveen. Het is een voormalig veengebied, dat nog een actieve hoogveenkern bevat. Om dit unieke maar zeer kwetsbare natura 2000 te bewaren voor de toekomst moet er de komende jaren nog heel veel werk verzet worden. Vooral door verdroging en de stikstof depositie is het gebied veranderd van een open veenlandschap in een gebied met veenputten met veel berken opslag die zelf complete bossen hebben gevormd. In de presentatie gaan we kijken naar het verleden het heden en de toekomst van het gebied en zijn bewoners.
Waarbij hier voor de TVWG de vogels natuurlijk ook de nodige aandacht zullen krijgen.


Maart 2019 naar boven info
11 mrt - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Presentatie over Uilen door Ronald van Harxen .

In 1986 ben ik begonnen met het onderzoek naar steenuilen. Een jaar later schoof Pascal Stroeken aan, en sindsdien doen we het samen. Aanvankelijk waren we vooral op de wijde omgeving van Lichtenvoorde georiënteerd, later verschoof het zwaartepunt naar Winterswijk. Het gebied dat we nu bestrijken, beslaat zo’n 330 km2 in de gemeentes Winterswijk, Oost Gelre en Aalten. We schatten de populatie op rond de 400 broedparen. Daarvan controleren we er de laatste jaren ongeveer een kwart, 100 broedparen dus. Nagenoeg alle steenuilen die we controleren broeden in nestkasten, maar van de overige 300 broedt het merendeel in schuren en andere gebouwen en een klein deel in natuurlijke holtes in bomen.
Tijdens ons onderzoek verzamelen we informatie over de legselgrootte, het aantal eieren dat uitkomt en het aantal jongen dat uiteindelijk uitvliegt. Daarmee kunnen we de legselstart, het nestsucces en het eisucces berekenen. Bij elk bezoek meten en wegen we jongen. Aan de hand daarvan kunnen de leeftijd en conditie bepalen. Ook noteren we tijdens elk bezoek welke prooiresten we aantreffen. Daardoor kunnen we alle reproductieparameters koppelen aan de muizenstand. Uiteraard ringen we alle nestjongen en zoveel mogelijk oude vogels. We hebben dan ook een redelijk goed inzicht in dispersie, immigratie, en overleving. We noteren alle informatie in ons veldboek: per jaar, per nest, per bezoek. Uiteraard brengen we ook alla data over naar Digitale Nestkaart van Sovon en Griel.
Als ‘neventaak’ ben ik voorzitter van het bestuur van STONE, blog ik sinds 2007 jaarlijks over de steenuil bij Beleef de Lente en schrijf ik regelmatig artikelen en boeken.

Tijdens de lezing ga ik aan de hand van de enorme hoeveelheid informatie die we in de loop van ons 33-jaring onderzoek hebben vergaard, vooral in op de reproductie en de het functioneren van de populatie.


23 mrt - Zaterdag

Excursie naar Egheria  **
Thema: De spechten van Egheria

Op zaterdagmorgen 23 maart is er een excursie naar een van de mooiste bosgebieden van Twente, nl. naar Egheria, waarbij we via een zeer afwisselende wandelroute via Tankenberg en Paaschberg op zoek gaan naar de 5 spechtensoorten die volop in dit bosgebied aanwezig zijn. Egheria, eigendom van Natuurmonumenten, is het topgebied voor o.a. de Middelste Bonte Specht (10-tallen territoria), maar ook de andere spechtensoorten, Kortsnavelboomkruiper, Vuurgoudhaan en vele andere bosvogels zijn te horen en zien.
De wandeling heeft een lengte van ongeveer 4 km en kent behoorlijke hoogteverschillen.
Stevige wandelschoenen en een verrekijker zijn onmisbaar.
Zelf zorgen voor koffie/thee, want onderweg pauzeren we even.

Verzamelpunt: De parkeerplaats van Erve Middelkamp aan de Bentheimerstraat tussen Oldenzaal en De Lutte. Komend van Oldenzaal is het na de Tankenbergweg de eerste halfverharde weg links bij het bord Erve Middelkamp. Na het bord Bestemmingsverkeer naar de P-plaats van bezoekers.(navigatie: De Lutte, Bentheimerstraat 15a).
Komend van de A1 afslag De Lutte na het dorp en het pannenkoekenhuis te zijn gepasseerd bij het bord Erve Middelkamp rechtsaf de halfverharde weg met Bestemmingsverkeer in naar de P-plaats voor bezoekers.

Vertrek:
08.00 uur. We zijn om plm. 11.00 uur terug.
Info: Ben Hulsebos      E-mail: Ben Hulsebos
Geen opgave nodig


April 2019 naar boven info
08 apr - Maandag

Algemene ledenvergadering    klik hier voor:   Agenda      Jaarverslag 2018      Notulen ALV 2018
Aanvang 20.00 uur.
Na de pauze een presentatie over de vogels van het Arctische gebied door Harry de Jong.


20 apr - Zaterdag

Excursie naar de Weerribben en de Wieden  **
Thema: Water- en rietvogels

Op deze Zaterdag gaan we naar het grootste laagveenmoeras van geheel West–Europa. Namelijk naar ons eigen Nationaalpark Weerribben – Wieden. Dit waterrijke natuur gebied ligt in de Kop van Overijssel in een oase van rust en ruimte. Het is hier een labyrint van meren, plassen, slootjes, uitgestrekte rietlanden, hooilanden vol bloemen, en dichtgegroeide moerasbossen.
Wij zullen deze dag een bezoek brengen aan vele observatie punten zoals de de Auken (purperreigers en Lepelaars), de Twitterhut bij Wetering ( veel watervogels o.a. Geoorde Fuut), Nederland (Nachtegalen!!), Beulakerpolder en andere prachtige plekken met bijzondere soorten die vrij zeldzaam zijn. Denk maar aan o.a. Roerdomp, Zwarte Stern, Grote Karekiet, Snor om maar enkelen te noemen.
Maar omdat het gehele gebied ruim 38 km2 groot is zal ongetwijfeld niet alles onder onze aandacht komen, daarvoor moet je meerdere dagen reserveren. Hopelijk werken de weersomstandigheden mee, en krijgen wij vele soort vogels voor de verrekijker. Dus ga mee naar dit unieke gebied in Overijssel.
Meenemen:
Dagrantsoen eten en drinken, Verrekijker, eventueel vogeltelescoop.

Verzamelpunt: De Carpoolplaats Almelo Zuid (Henriëtte Roland Holstlaan, 7609 RL Bornerbroek)
Vertrek: 07.00 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Gerrit Schepers     E-mail: Gerrit Schepers      Telefoon: 06-51299105
Opgave (graag per mail) verplicht voor 15 april 2019
Graag een vermelding bij opgave of u als chauffeur wilt rijden of niet.
Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. De chauffeur rekent een bedrag van € 0,20 euro per km gedeeld door het aantal personen. Er wordt gestreefd om met 4 personen per auto te rijden.


Mei 2019 naar boven info
04 t/m 11 mei

Excursie naar Hongarije  

De Twentse vogelwerkgroep organiseert een geheel verzorgde vogelreis naar Hongarije.
Hongarije wat bekend staat om zijn poesta’s en vele natuurgebieden  waar de meest bijzondere vogels te zien zijn.
Iedere dag wordt een ander natuurgebied bezocht waar bijzondere vogels te observeren zijn .
In de  vele waterrijke gebieden kunnen we  bijna alle reigersoorten tegenkomen, zoals de kwak, ralreiger, woudaapje, purperreiger, kleine- en grote zilverreiger, roerdomp, lepelaar, kleine- en grote aalscholver, terwijl we in het riet prachtige zangers tegenkomen zoals de grote- en de kleine karakiet, blauwborst, zwartkoprietzanger, rietzanger, snor, sprinkhaanrietzanger. Vele soorten watervogels  en steltlopers.
Bungelend aan een tak zien we vaak  de buidelmees bezig met het maken van zijn nest ,een waar kunstwerk ,dit is zeer bijzonder om te aanschouwen ook prachtig moment om de vogel te fotograferen.
Er zijn ook veel roofvogels te zien zoals o.a. de Zeearend, visarend, arendbuizerd, slangenarend, steenarend, keizerarend, schreeuwarend, dwergarend, havik, sperwer, buizerd, ruigpootbuizerd,
Bruine-, blauwe- en grauwe kiekendief, rode-  en zwarte wouw, roodpootvalk, sakervalk, torenvalk, smelleken, slechtvalk en boomvalk. Vele soorten zangvogels  o.a. grauwe gors, kuifleeuwerik, veldleeuwerik, Europese  kanarie, appelvink, putter, kneu, groenling,  spotvogel, braamsluiper, grasmus, withalsvliegenvanger en vele andere soorten. Spechten;  witrugspecht, grijskopspecht, Syrische bonte specht, kleine - en grote bonte specht, groene specht, zwarte specht. De grauwe klauwier is in grote getale aanwezig terwijl ook de kleine klapekster een prachtige verschijning is.
Bijzondere kleurrijke soorten zijn o.a. de bijeneter, de scharelaar en wielewaal. Ieder jaar wordt de zomertortel nog aangetroffen. De hop, koekoek  en de draaihals  laten zich met regelmaat zien. Een van de meest fascinerende  vogels is toch wel de grote trap, deze vogel laat in mei zijn prachtig baltsgedrag zien.

De reis is geheel all inclusieve; eten, drinken, hapjes, sterke drank. Er zijn dus verder voor u geen bijkomende kosten.
Niet inbegrepen de heen- en terugreis en reisverzekering
Mocht u met het vliegtuig komen dan wordt u van het vliegveld Wenen opgehaald zonder extra kosten.
Aantal deelnemers per week zijn 8 personen .

We rijden met een ruime 9 persoon bus naar alle natuurgebieden. Er is op het terrein een vogelkijk hut geplaatst zodat u in de vrije uurtjes (zijn er weinig) plaats kunt nemen om allerlei vogelsoorten te fotograferen.
Uw gastheer en gastvrouw zijn Herman en Sonja Grouve   (Vogelreizenhongarije.nl)
Info: Hans van Leeuwen      E-mail: Hans van Leeuwen      Telefoon: 0546-574181 of 06-22998784
Deze excursie is reeds volgeboekt.

13 mei - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Met een Cursus Vogelherkenning door Peter van den Akker/Harry de Jong over de Kraaiachtigen.


18 mei - Zaterdag

Excursie naar Zwillbrock en het Ellewickerfeld  **
Thema: Flamingo`s

Het 185 hectare grote Zwillbrocker Venn is al sinds 1938 beschermd natuurgebied. Het is onstaan door ontbossing en turfwinning, het meer is ontstaan door verhoging van het waterpeil. Het gebied heeft een erg rijke vogelstand.
In het veengebied komen drie soorten flamingo’s voor: de gewone of Europese flamingo, de Rode of Caribische flamingo en de Chileense flamingo. De ongeveer veertig flamingo’s zich erg goed thuis in het Zwillbrocker Venn. Ze leven er op het eiland en worden dus niet gestoord door de vele menselijke bezoekers van het gebied.
Om de overtocht van de Vos naar het eiland te bemoeilijken is het waterpeil verhoogd. Daarnaast is een afrastering om het eiland geplaatst.
De uitwerpselen van de ongeveer 30.000 meeuwen bemesten het water, waardoor volop organismen in het water leven, die de flamingo’s vervolgens als voedsel uit het water zeven. Naast de kokmeeuwen komen in het veengebied ook zilvermeeuwen en zwartkopmeeuwen voor.

We maken een wandeling van plm. 6 km rondom het Venn. We pauzeren bij enkele uitzichtpunten.
Na afloop rijden we nog een rondje door de natte en extensief begraasde weilanden van het Ellewicker Feld.
Neem eten en drinken mee voor onderweg.

Verzamelpunt: Het parkeerterrein van de Makro aan de Diamantstraat te Hengelo Zuid (zijstraat vd Haaksbergerstraat).
Vertrek: 08.00 uur. We zijn om plm. 16.00 uur terug.
Info: Harry de Jong      E-mail: Harry de Jong      Telefoon: 06-55324290
Opgave (graag per mail) verplicht voor 11 mei 2019


Juni 2019 naar boven info
10 jun - Maandag

LET OP: Geen avondbijeenkomst (2de Pinksterdag)


11 jun - Dinsdag

Avondexcursie naar het Beuninger Achterveld  **
Thema: Nachtzwaluwen in het Beuninger Achterveld

Op 11 juni is er een excursie naar de Nachtzwaluwen in het Beuninger Achterveld in. Dit gebied is een toplocatie voor deze geheimzinnige nachtvogels. Het gebied is eigendom van SBB en normaal ‘s avonds niet toegankelijk. Met een speciale vergunning is het voor ons toch mogelijk het gebied te betreden op zoek naar nachtvogels. In dit gebied worden jaarlijks ongeveer 10 paar Nachtzwaluwen geteld en ook vele Houtsnippen. Bovendien is er kans op Ransuil en Kwartel.
Stevig schoeisel, een verrekijker, muggenolie en een zaklantaarn zijn onmisbaar.
De wandeling heeft een lengte van ongeveer 3 km. Bij slecht weer met regen of harde wind gaat deze excursie niet door.

Verzamelpunt: Bij het navigatiepunt Holtweg 8 Losser. Daar kan in de brede berm geparkeerd worden.
Vertrek: 21.30 uur. We zijn om plm. 23.00 uur terug.
Info: Ben Hulsebos      E-mail: Ben Hulsebos
Geen opgave nodig


Juli & Augustus 2019 naar boven info
Geen activiteiten

Vakantie


September 2019 naar boven info
09 sep - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Foto's van en door onze leden. Neem uw foto's op USB stick mee.


14 sep - Zaterdag

Excursie naar de Rieselfelder bij Münster  **
Thema: Water- en moerasvogels

Dit natuurreservaat was tot 1975 een rioolzuiveringsgebied van de stad Munster. Momenteel is het 450 ha grote reservaat een eldorado voor talrijke watervogels. Vooral steltlopers, moerasvogels, eenden en ganzen voelen zich hier thuis.
Begin september is het tevens een rustplek voor veel doortrekkers. Vorige excursies leverden leuke waarnemingen op, zoals o.a.: Geoorde fuut, Ooievaar, Lepelaar, Roerdomp, Casarca, Krooneend, Boomvalk, Bruine kiekendief, Visarend, Zwarte ruiter, Kemphaan, Bosruiter, IJsvogel, Gele kwikstaart, Paap, Rietzanger, Baardmannetje en Blauwborst. De reistijd naar dit prachtige Duitse vogelgebied is 50 minuten.

Verzamelpunt: De parkeerplaats Wesselernering, ingang vanaf de Wesselerbrinklaan.
Vertrek: 07.00 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Aldert Schenk      E-mail: Aldert Schenk     
Opgave (graag per mail) verplicht voor 7 september 2019


Oktober 2019 naar boven info
04 t/m 07 okt

Najaarsexcursie naar Texel
Thema: Texel

De najaarsexcursie gaat dit jaar naar Texel. We logeren met 16 personen bij waddenpark "Avanti". Er zijn 4 appartementen geboekt. We hebben ook de beschikking over een recreatieruimte. De locatie ligt vlak bij het natuurgebied Utopia.

Info: Hans van Leeuwen     
De excursie is volgeboekt.

14 okt - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Een lezing over mijn vogelreis naar West-Papoea door Harry de Jong.

Vogels kijken en fotograferen in West-Papoea is spannend, maar soms ook moeilijk en veeleisend. De soorten zijn echter zeer charismatisch met vele soorten paradijsvogels, ijsvogels en papegaaien. De vogels zijn over het algemeen schuw en het weer, de lichtomstandigheden, transport en de te bezoeken plekken zijn regelmatig uitdagend. In West-Papoea komen 322 van de endemische soorten van het eiland Nieuw-Guinea voor (94%).
Ik bezocht hier drie verschillende gebieden, elk met hun eigen vogelsoorten.
Nimbokrang. Nimbokrang is ontstaan door een project waarbij Indonesiërs van andere eilanden naar West-Papoea werden gehaald om landbouw te bedrijven in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid. Het resultaat is een gebied met akkerlanden die veelal zijn overgroeid met onkruid, laagland bos en moerasbos.
Arfak Mountains. De Arfak Mountains is een zeer steil berggebied met een piek van bijna 3 kilometer hoog. Het is gelegen aan de oostkant van Vogelkop. In het gebied wonen nauwelijks mensen en ook toeristen komen hier slechts zelden.
Waigeo. Het eiland Waigeo heeft een oppervlakte van 3.155 km2 met een maximale hoogte van 1.000 meter. Bijzonder aan het eiland is dat de evenaar hier precies overheen loopt. Qua vogels is het eiland een bijzonder gebied vanwege de endemische Red Bird-of-Paradise en de Wilson’s Bird-of-Paradise.

19 okt - Zaterdag

Excursie Lonnekermeer **
Thema: Watervogels

Landgoed Lonnekermeer is sinds 2001 eigendom van Landschap Overijssel. De twee plassen van het Lonnekermeer – ooit voor zandwinning gegraven, maar ondiep gebleven - hebben een zeldzame begroeiing en bevatten een populatie van de gevlekte witsnuitlibel. Door de rust en het schone water hebben de meertjes zich ontwikkeld tot gebieden met een verrassend hoge natuurkwaliteit. Bij de meertjes zijn maar liefst 27 soorten libellen waargenomen, deze worden overigens graag gegegeten door boomvalken die er op jagen.
De aanwezigheid van de Oostelijke- en de Gevlekte witsnuitlibel is heel bijzonder. Het was mede aanleiding om het Lonnekermeer op te nemen in het Europese netwerk Natura 2000. Inmiddels is men begonnen met de herinrichting van het Lonnekermeer, gereed medio 2019.
Er zijn 123 soorten vogels waargenomen.

Verzamelpunt: De kruizing Lonnerkermeerweg/Leutinkveldweg in Hengelo.
Vertrek: 09.00 uur. We zijn om plm. 12.00 uur terug.
Info: Harry de Jong      E-mail: Harry de Jong      Telefoon: 06-55324290
Geen opgave nodig


November 2019naar boven info
11 nov - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Met een Cursus Vogelherkenning door Peter van den Akker/Harry de Jong over Spechten.


16 nov - Zaterdag

Wandelexcursie door het Witte Veen **
Thema: Herfst

We bekijken zowel het Duitse als het Nederlandse deel van het veen. We hopen op mooi en sfeervol herfstweer; een beetje wind en regen mag, als de Klapekster zich maar laat zien en misschien wel een groepje Kraanvogels.

Verzamelpunt: Bij restaurant Haarmuhle te Altstatte.
Vertrek: 14.00 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Peter van den Akker     E-mail: Peter van den Akker
Geen opgave nodig


December 2019 naar boven info
09 dec - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Film over het gebied Haveland iets onder Berlijn door Kees Rosenbrand.

In de film word ruim aandacht gegeven aan de rijke natuur aldaar ,Vooral gezien het feit dat het gebied voor jaren terug nog onder de DDR verantwoording viel betekende dat het nog niet echt ontgonnen was. Zo word in de film de geschiedenis van het gebied belicht en de huidige zorgelijke agrarische ontwikkeling momenteel aldaar ook mee genomen ,verder worden al de voorkomende vogelsoorten ruim belicht zowel in beeld als uitleg . Denk daarbij aan Kraanvogel, Kwartelkoning, Zeearend, div. steltlopers, Visarend zo ook div. akkervogels waaronder Grauwe gors, Kwartel, Gele kwikstaart, Roodborsttapuit, Grauwe kiekendief. Uiteraard is de rode draad in de film het beschermproject van de Grote trap indrukwekkend hoe men in de DDR tijd met beperkte middelen deze soort heeft kunnen redden van oprukkende agrarische activiteiten en predatie. Zeer boeiende en meeslepende film cq. Documentaire.


*    Deze lezingen zijn ook voor niet-leden van de TVWG. Kosten niet-leden € 2.-
**  Deze excursies zijn ook voor niet-leden van de TVWG. Kosten niet-leden € 2.- plus bijdrage in de benzinekosten.  Opgave noodzakelijk.

Info over de maandelijkse bijeenkomsten:

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden er regelmatig dia- en video-voorstellingen gegeven, afspraken gemaakt voor projecten (inventarisatie's),
resultaten besproken van de verschillende projecten enz, enz, enz.
Ook u bent van harte welkom op één van deze bijeenkomsten. Bel gerust even met onderstaande contactpersoon als u meer informatie wilt.
  • José Uitslag tel. 06-48470525

Locatie van de maandelijkse bijeenkomsten:

De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden op Maandagavond in het:
  • Buurtcentrum 't Lansink
  • Twijnstraat 8
  • 7553 BS Hengelo
  • Aanvang 20.00 uur

Komende uit het centrum Hengelo (Oelerweg) na de stoplichten met de Geerdinksweg de 1ste weg links, net voor het kerkje en komende uit de richting Beckum (kanaal over) na de stoplichten met de Breemarsweg de tweede weg rechts, net na het kerkje.
Vervolgens linksaf langs de vijver, eerstvolgende kruising rechts houden waarna het de eerste weg links is.
Verzoek is om de auto aan de weg te zetten langs de vijver aangezien er in het straatje van buurtcentrum het Lansink erg weinig parkeerruimte is.
Vanaf deze straat is het namelijk maar 50 meter lopen tot bij het centrum.Zie de Kaart voor een routebeschrijving.

Excursies

De excursies die in de agenda vermeld zijn, staan onder deskundige leiding van ervaren vogelaars en voeren naar de beste vogelgebieden in Twente en daarbuiten.
Deze excursies zijn zeer zeker ook bedoeld voor beginnende vogelaars om onder begeleiding ervaring op te doen in het veld en kennis te maken met nieuwe soorten.
U komt op landschappelijk zeer fraaie terreinen en doet een schat aan ervaring op.
Aanmelding per telefoon of e-mail bij de excursieleider is verplicht, zodat deze bij slecht weer de deelnemers door kan geven dat de excurie niet doorgaat of dat deze eventueel verplaatst wordt.
De bedragen die genoemd worden zijn richtprijzen. Afhankelijk van de benzineprijs kunnen de bedragen hiervan afwijken
.