agenda

Agenda

januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december| INFO |

Januari 2024
naar boven info
08 jan - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje.

Voor de pauze foto's van de najaarsexcursie naar Texel.


Februari 2024
naar boven info
12 feb - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Lezing: ‘Uilen’ door Johan Drop

Op deze avond neemt Johan Drop ons mee naar de wereld van de uilen. De nadruk op deze avond ligt bij het wel en wee van de meest voorkomende uilen: de Kerkuil, de Steenuil en de Bosuil. Al eeuwenlang zijn mensen gefascineerd door het leven van uilen, hun vaak nachtelijke en verborgen levenswijze maakt dit bijzondere en mysterieuze vogels. Bij de lezing wordt ingegaan op de eigenschappen, levenswijzen en huisvesting van deze prachtige vogels die ‘s nachts actief zijn.

17 feb - Zaterdag

Excursie naar het landgoed Weldam bij Diepenheim.  **
Thema: Voorjaarsvogels

Weldam is een kasteel en havezate op een landgoed gelegen tussen de plaatsen Diepenheim en Goor.
Het eeuwenoude landgoed, met het kasteel en tuinen als middelpunt, bestaat uit bossen, akkers, weilanden, beken, karakteristieke lanen, monumentale huizen en boerderijen.
We gaan zoeken naar vroege voorjaarsvogels als IJsvogel, Middelste Bonte Specht, Appelvink e.d.
Een wandeling van 2 tot 3 uur over het Weldam.

Verzamelpunt: Vertrek parkeerplaats Weldammerlaan bij ingang Diepenheimseweg.  Route
Vertrek: 08.30 uur. We zijn om plm. 12.00 uur terug.
Info: Peter van den Akker      E-mail: Peter van den Akker     
Opgave:  Verplicht voor woensdag 14 februari.


Maart 2024 naar boven info
11 mrt - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Lezing: ‘Lesbos & Spanje’ door Paul Kruger

Vogel-Fotoreizen naar Lesbos en door Spanje (van de Pyreneeën naar de Ebro Delta)

23 mrt - Zaterdag

Excursie naar Egheria  **
Thema: Spechten

Op zaterdagmorgen 23 maart is er een excursie naar een van de mooiste bosgebieden van Twente, nl. naar Egheria, waarbij we via een zeer afwisselende wandelroute via Tankenberg en Paaschberg op zoek gaan naar de 5 spechtensoorten die volop in dit bosgebied aanwezig zijn.
Egheria is het topgebied voor o.a. de Middelste Bonte Specht (10-tallen territoria), maar ook de andere spechtensoorten, Kortsnavelboomkruiper, Vuurgoudhaan en vele andere bosvogels zijn te horen en zien.
Stevige wandelschoenen en een verrekijker zijn onmisbaar.
Onderweg gaan we via het info-centrum van Natuurmonumenten op Middelkamp, waar een toiletbezoek wellicht mogelijk is. Zelf zorgen voor koffie/thee, want onderweg pauzeren we even.

Verzamelpunt: De parkeerplaats van Erve Middelkamp aan de Bentheimerstraat tussen Oldenzaal en De Lutte. Komend van Oldenzaal is het na de Tankenbergweg de eerste halfverharde weg links bij het bord Erve Middelkamp. Na het bord Bestemmingsverkeer naar de P-plaats van bezoekers.(navigatie: De Lutte, Bentheimerstraat 15a).
Komend van de A1 afslag De Lutte na het dorp en het pannenkoekenhuis te zijn gepasseerd bij het bord Erve Middelkamp rechtsaf de halfverharde weg met Bestemmingsverkeer in naar de
P-plaats voor bezoekers.   Route
Vertrek: 09.00 uur. We zijn om plm. 12.00 uur terug.
Info: Ben Hulsebos      E-mail: Ben Hulsebos
Geen opgave nodig


April 2024 naar boven info
08 apr - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Lezing: ‘De Gierzwaluw’ door Johan Tinholt.

Op maandag 8 april 2024 staat er een interessante lezing over de GIERZWALUW op het programma van de Twentse Vogelwerkgroep. Die avond hoopt Johan Tinholt ons alles te vertellen over deze bijzondere zomervogel.
Die datum is uitstekend gekozen, want vanaf 20 april kunnen we de eerste Gierzwaluwen weer bewonderen boven onze omgeving. Goed moment om vooraf alles te horen en te zien tijdens een boeiende lezing.
Tinholt is al sinds 1992 intensief met Gierzwaluwen bezig, en hij wil ons graag van alles vertellen, met daarbij mooie beelden. De Gierzwaluw is bijna zijn hele leven in de lucht, en dat is toch wel heel bijzonder.
De vraag is natuurlijk: hoe is dat mogelijk?? Tinholt heeft 32 nestkasten voor Gierzwaluwen aan zijn huis, en heeft daardoor in een aantal jaren heel wat ervaringen opgedaan. Enthousiast vertelt hij over de vogel, en hij hoopt dat u aan het eind van de avond net zo enthousiast bent geworden.

13 apr - Zaterdag

Excursie naar de Weerribben en de Wieden  **
Thema: Water- en rietvogels

We gaan deze zaterdag weer naar het grootste laagveenmoeras van geheel West – Europa. Namelijk naar ons eigen Nationaalpark Weerribben – Wieden. Dit waterrijke natuur gebied ligt in de Kop van Overijssel in een oase van rust en ruimte. Het is hier een labyrint van meren, plassen, slootjes, uitgestrekte rietlanden, hooilanden vol bloemen, en dichtgegroeide moerasbossen. Maar de schijn bedreigt als het altijd een natuurgebied is geweest. Nee! Want elke meter grond is door de mens gemaakt. Door het winnen van turf ooit veranderde dit landschap in wat het nu is, een zompig gebied met waardevolle moeras natuur.
Hier leven vele dieren, planten, en vogels. En zelfs bedreigde planten, vogels, en dieren. Denk maar aan o.a. Visotter, Roerdomp, Zwarte Stern, Grote Karekiet om maar enkelen te noemen.
Maar omdat het nu een erkend Natura 2000 gebied is zal het hopelijk met de natuur beter gaan, ook voor volgende generaties. Wij zullen deze dag een bezoek brengen aan vele observatie punten, bezoekerscentrum , en andere prachtige kijkhutten. Hopelijk werken de weersomstandigheden mee, en krijgen wij weer vele soorten vogels voor de verrekijker en vogeltelescoop. Dus ga mee naar een uniek gebied in onze eigen provincie.

Verzamelpunt: Carpoolplaats Almelo Zuid (Henriëtte Roland Holstlaan, 7609 RL Bornerbroek).  Route
Vertrek: 07.00 uur. We zijn om plm. 18.00 uur terug.
Meenemen: Dagrantsoen eten en drinken, Verrekijker, eventueel vogeltelescoop, Vogelboek.
Info: Gerrit Schepers     E-mail: Gerrit Schepers
Opgave: Verplicht (per e-mail).
Graag een vermelding bij opgave of u als chauffeur wilt rijden of niet.

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. De chauffeur rekent een bedrag van € 0,25 euro per km gedeeld door het aantal personen. Er wordt gestreefd om met 4 personen per auto te rijden.


Mei 2024 naar boven info
13 mei - Maandag

Algemene ledenvergadering
klik hier voor de stukken:   Agenda     Jaarverslag 2023     Notulen 2023    Financieel Jaarverslag 2023
Aanvang 20.00 uur.
Na de pauze: ‘Tellen van Grauwe klauwieren’ door Rudi Lanjouw

Rudi vertelt op welke wijze je het best Grauwe klauwieren kunt tellen.
Ook vertelt hij hoe je hun gedrag kunt interpreteren naar broedcodes.

18 mei- Zaterdag

Excursie naar het Zuidlaardermeer gebied. **
Thema: Weide- en watervogels

Zuidlaardermeergebied, o.a Tusschenwater, Oospolder, Onnerpolder, evt. Roegwold.

Verzamelpunt: De parkeerplaats bij het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Nijverdal.  Route
Vertrek: 07.00 uur. We zijn tussen 17.00 en 19.00 uur terug.
Meenemen: Dagrantsoen eten en drinken, Verrekijker, eventueel vogeltelescoop, Vogelboek.
Info: Ineke Kerkhoff      E-mail: Ineke Kerkhoff      Telefoon: 06-14804344
Opgave: Verplicht.
Graag een vermelding bij opgave of u als chauffeur wilt rijden of niet.

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. De chauffeur rekent een bedrag van € 0,25 euro per km gedeeld door het aantal personen. Er wordt gestreefd om met 4 personen per auto te rijden.


Juni 2024 naar boven info
10 jun - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Lezing: ‘Peru, Andes en Amazone regenwoud’ door Harry de Jong

We verbleven 1 week in de droge West-Andes, 1 week in de Oost-Andes met o.a. een bezoek aan Machu Picchu en 1 week in het Amazoneregenwoud.
Peru heeft een prachtige en rijke geschiedenis en cultuur, een schitterende variatie in natuur en landschap en een buitengewone verscheidenheid aan vogels. Dit vertaalt zich in een onvoorstelbaar aantal van bijna 1900 vogelsoorten wat Peru tot één van de meest soortenrijke landen in de wereld maakt. Wij hebben in totaal 681 vogelsoorten waargenomen.
We bezochten verschillende habitatzones zoals de kust en de droge begroeiing aldaar en de hooglanden van de Andes. De oude Inca hoofdstad Cusco was het vertrekpunt voor de schitterende expeditieachtige afdaling langs de oostelijke Andes door het Manu Biosphere Reservaat die eindigt in het tropische Amazoneregenwoud.

12 jun - Woensdag

Avondexcursie naar het Beuninger Achterveld  **
Thema: Nachtzwaluwen in het Beuninger Achterveld

Op 12 juni is er een excursie naar de Nachtzwaluwen in het Beuninger Achterveld in. Dit gebied is een toplocatie voor deze geheimzinnige nachtvogels. Het gebied is eigendom van SBB en normaal ‘s avonds niet toegankelijk. Met een speciale vergunning is het voor ons toch mogelijk het gebied te betreden op zoek naar nachtvogels. In dit gebied worden jaarlijks ongeveer 10 paar Nachtzwaluwen geteld en ook vele Houtsnippen. Bovendien is er kans op Ransuil en Kwartel.
Stevig schoeisel, een verrekijker, muggenolie en een zaklantaarn zijn onmisbaar.
De wandeling heeft een lengte van ongeveer 3 km. Bij slecht weer met regen of harde wind gaat deze excursie niet door.

Verzamelpunt: Bij het navigatiepunt Holtweg 8 Losser. Daar kan in de brede berm geparkeerd worden.  Route
Vertrek: 21.30 uur. We zijn om plm. 23.00 uur terug.
Info: Rudi Lanjouw      E-mail: Rudi Lanjouw
Geen opgave nodig


Juli & Augustus 2024 naar boven info
Geen activiteiten

Vakantie


September 2024naar boven info
09 sep - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
(Vakantie)Foto's van en door onze leden. Neem uw foto's op USB stick mee.

14 sep - Zaterdag

Excursie naar de Dakhorst bij Wierden  **
Thema: Watervogels

De Dakhorst is een bijzondere combinatie van waterbuffer en waterberging. Om droogte in omringende natuurgebieden te voorkomen moest voor de nieuwe drinkwaterwinning bij Wierden een waterbuffer worden aangelegd. Deze buffer gaf tevens de mogelijkheid tot extra berging van water uit de Eksosche Aa
(systeem Boven Regge). Het onder water zetten van land heeft gezorgd voor nieuwe kwaliteiten in het gebied, zorgvuldig ingepast in het oude cultuurlandschap. Het natuurgebied is een enorme magneet voor verschillende vogelsoorten.
Dat maakt Dakhorst tot een een walhalla voor de vogelspotter.

Verzamelpunt: De parkeerplaats aan de Ypeloschoolweg in Enter, naast het schooltje 'de Akkerwal'.  Route
Vertrek: 09.00 uur. We zijn om plm. 12.00 uur terug.
Info: Hans van Leeuwen      E-mail: Hans van Leeuwen     
Opgave:  Verplicht voor woensdag 11 september


Oktober 2024 naar boven info
14 okt - Maandag

In verband met de najaarsexcursie is de Avondbijeenkomst AFGELAST *

11 okt - 14 okt (Vrijdag t/m Zaterdag

Najaarsexcursie naar Lauwersoog
Thema: Vogeltrek

De najaarsexcursie gaat dit jaar naar het Lauwersmeer. We logeren met 16 personen bij "Siblu" Lauwersoog.
Er zijn 4 appartementen geboekt.

Info: Hans van Leeuwen     !!! Deze excursie is reeds volgeboekt 

19 okt - Zaterdag

Excursie naar de het Kristalbad **
Thema: Watervogels

Het Kristalbad tussen Enschede en Hengelo heeft zich ontwikkelt zich tot een belangrijk natuurgebied.
Het gebied is door Waterschap Vechtstromen ingericht ten behoeve van nazuivering van rioolwater en wateropslag bij extreme neerslag.
In dit waterrijke gebied is tevens nieuwe natuur met een enorme soortenrijkdom ontstaan.
Het Kristalbad heeft zich ontwikkeld tot een waar vogelparadijs. Tussen de soorten eenden als Wintertaling, Slobeend, Krakeend en Kuifeend zie je op de oevers steltlopers druk heen en weer lopen zoals de Oeverloper en Witgatje.
Fuut en Dodaars broeden er met meerdere paartjes. Ook de Geoorde fuut broedt er af en toe, evenals de Waterral. Baardmannetjes zijn in de herfst geregeld te zien.
Er zijn inmiddels al meer dan 140 vogelsoorten vastgesteld.
Het gebied, tevens toegankelijk voor wandelaars en fietsers, heeft twee uitkijktorens voor natuurliefhebbers.

Verzamelpunt: De parkeerplaats aan Hengelose kant, nabij de splitsing Steenrietweg en Kettingbrugweg.  Route
Vertrek: 09.00 uur. We zijn om 11.30 uur terug.
Info: Harry de Jong     E-mail: Harry de Jong
Geen opgave nodig


November 2024naar boven info
11 nov - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Lezing: ‘Costa Rica’ door Herman Grouve

Prachtige foto reportage van de kleurrijke vogels in Costa RIca.

16 nov - Zaterdag

Excursie naar het Lauwersmeer gebied. **
Thema: Watervogels

Rondje Lauwersmeer.

Verzamelpunt: De Carpoolplaats ENTER (tegenover Rohaan Beton Rijssenseweg, Enter).  Route
Vertrek: 07.30 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Herman Grouve     E-mail: Herman Grouve      Telefoon: 0547-381424 of 06-20413978
Opgave: Verplicht.
Graag een vermelding bij opgave of u als chauffeur wilt rijden of niet.

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. De chauffeur rekent een bedrag van € 0,25 euro per km gedeeld door het aantal personen. Er wordt gestreefd om met 4 personen per auto te rijden.


December 2024
09 dec - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Lezing: ‘Broedende Roofvogels in de Engbertsdijksvenen’ door Peter van den Akker

Nadat in de jaren '70 persistente pesticiden verboden werden, herstelden de roofvogelpopulaties in ons land enorm.
De laatste jaren staan roofvogels opnieuw onder druk en nemen aantallen weer af.
Dit heeft te maken met verslechtering van het voedselaanbod, voedselconcurrentie, predatie en misschien opnieuw door gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
In 2023 zijn we in de Engbertsdijksvenen gestart met een 10-jarig onderzoek naar het broedsucces van roofvogels.
In deze lezing laten we de eerste resultaten zien.


*    Deze lezingen zijn ook voor niet-leden van de TVWG. Kosten niet-leden € 3.-
**  Deze excursies zijn ook voor niet-leden van de TVWG. Kosten niet-leden € 3.- plus bijdrage in de benzinekosten.  Opgave noodzakelijk.

Info over de maandelijkse bijeenkomsten:

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden er regelmatig dia- en video-voorstellingen gegeven, afspraken gemaakt voor projecten (inventarisatie's),
resultaten besproken van de verschillende projecten enz, enz, enz.
Ook u bent van harte welkom op één van deze bijeenkomsten. Bel gerust even met onderstaande contactpersoon als u meer informatie wilt.
  • Marianne Nijman tel. 074-3764521

Locatie van de maandelijkse bijeenkomsten:

De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden op Maandagavond in het:
  • Buurtcentrum 't Lansink
  • Twijnstraat 8
  • 7553 BS Hengelo
  • Aanvang 20.00 uur

Komende uit het centrum Hengelo (Oelerweg) na de stoplichten met de Geerdinksweg de 1ste weg links, net voor het kerkje en komende uit de richting Beckum (kanaal over) na de stoplichten met de Breemarsweg de tweede weg rechts, net na het kerkje.
Vervolgens linksaf langs de vijver, eerstvolgende kruising rechts houden waarna het de eerste weg links is.
Verzoek is om de auto aan de weg te zetten langs de vijver aangezien er in het straatje van buurtcentrum het Lansink erg weinig parkeerruimte is.
Vanaf deze straat is het namelijk maar 50 meter lopen tot bij het centrum. Zie de  Kaart voor een routebeschrijving.

Excursies

De excursies die in de agenda vermeld zijn, staan onder deskundige leiding van ervaren vogelaars en voeren naar de beste vogelgebieden in Twente en daarbuiten.
Deze excursies zijn zeer zeker ook bedoeld voor beginnende vogelaars om onder begeleiding ervaring op te doen in het veld en kennis te maken met nieuwe soorten.
U komt op landschappelijk zeer fraaie terreinen en doet een schat aan ervaring op.
Aanmelding per telefoon of e-mail bij de excursieleider is verplicht, zodat deze bij slecht weer de deelnemers door kan geven dat de excurie niet doorgaat of dat deze eventueel verplaatst wordt.
De bedragen die genoemd worden zijn richtprijzen. Afhankelijk van de benzineprijs kunnen de bedragen hiervan afwijken
.