ANBI gegevens Twentse VogelWerkgroep

De Twentse Vogelwerkgroep is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden.

Fiscale voordelen ANBI’s op een rijtje

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Voor meer informatie over het onderwerp ANBI en schenkingen, belastingzaken etc.: belastingdienst

Naam Twentse Vogelwerkgroep

Fiscaal nummer NL.8170.78.253.B01

Contactgegevens


Postadres:

e-mailadres:
Website:

Dalkruid 59
7491 LP Delden
secretariaat@tvwg.nl
www.tvwg.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

K.H. de Jong
M. Nijman
H. van Leeuwen

Beleidsplan Statuten
Huishoudelijk Reglement
Beleidsplan 2022-2025

Beloningsbeleid

De TVWG beloont op geen enkele wijze haar bestuur, leden of derden voor geleverde diensten.
Indien leden of bestuursleden onkosten maken bij de voorbereiding of uitvoering van verenigingsactiviteiten kunnen alleen onkosten worden gedeclareerd.
In alle gevallen moeten deze onkosten zijn begroot in een vastgestelde begroting door de Algemene ledenvergadering van de vereniging.

Verslag activiteiten Jaarverslag

Financiële verantwoording Begroting en rekening