Bestuur Twentse VogelWerkgroep

Contactadres:

Secretariaat Twentse VogelWerkgroep

Dalkruid 59
7491 LP Delden
Telf: 074-3764521

 

Het bestuur van de Twentse Vogelwerkgroep is als volgt samengesteld:

Bestuur:

Voorzitter Harry de Jong voorzitter@tvwg.nl
Secretaris Marianne Nijman secretariaat@tvwg.nl
Penningmeester Hans van Leeuwen penningmeester@tvwg.nl
Rekening nummer:
NL05 INGB 0005 9488 43
t.n.v. Twentse Vogelwerkgroep

Redactie Ficedula:

Redacteuren Harry de Jong (eind redactie)
Ineke Kerkhoff
Jan Lohuis
redactie@tvwg.nl

Webmaster, Databasebeheerder en Archief:

Webmaster Harry de Jong webmaster@tvwg.nl