Bestuur Twentse VogelWerkgroep

Contactadres:

Secretariaat Twentse VogelWerkgroep

Groenloseweg 139
7104 GA Winterswijk-Meddo
Telf: 06-4847 0525

 

Het bestuur van de Twentse Vogelwerkgroep is als volgt samengesteld:

Bestuur:

Voorzitter Harry de Jong voorzitter@tvwg.nl
Secretaris Jose Uitslag secretariaat@tvwg.nl
Penningmeester Hans van Leeuwen penningmeester@tvwg.nl
Rekening nummer:
NL05 INGB 0005 9488 43
t.n.v. Twentse Vogelwerkgroep

Redactie Ficedula:

Redacteuren

Bert Blauw

redactie@tvwg.nl

Webmaster, Databasebeheerder en Archief:

Webmaster Harry de Jong webmaster@tvwg.nl