NIKON kijkers Overzicht  overzicht

 

Algemeen

Voor het eerst in de veertig jaren dat ik verrekijkers test, kreeg ik de gelegenheid een aantal voor ornithologen interessante Nikon-kijkers aan een onderzoek te onderwerpen.
Hoewel het merk al heel wat jaren op de Nederlandse markt is, heeft het wat verrekijkers betreft weinig belangstelling van vogelaars gekregen. Daarvoor zijn een aantal redenen aan te voeren.
De voornaamste was ongetwijfeld het door de vroegere importeur niet onderkennen van het feit dat vogelaars verreweg de belangrijkste groep kijkergebruikers vormen.
Aan promotie werd nauwelijks iets gedaan, een redelijk complete kijkerserie was maar op enkele plekken in het land te bekijken en men was zelfs niet in staat een aantal instrumenten voor een test ter beschikking te stellen.
Omdat ik vaak vragen krijg over het merk, heb ik in een afzonderlijk artikel op de website van de Twentse Vogelwerkgroep uitgelegd waarom er tot nu toe geen aandacht aan Nikon-kijkers kon worden gegeven.
Dat artikel kan met deze test komen te vervallen.

Met de komst van een andere importeur, Nikon Nederland te Lijnden, is daar mogelijk enige verandering in gekomen. Op verzoek van deze importeur heb ik een aantal interessante verrekijkers kunnen testen.
Enkele daarvan uit de “High Grade” serie behoren tot de absolute top terwijl sommige tot de sub-top behorende “Monarch” kijkers een prijsgunstiger alternatief bieden.
Hopelijk zal, mede door deze test, het merk de aandacht krijgen die het verdient. Omdat het vaak om aanzienlijke bedragen gaat, willen vogelaars voor de aankoop de verschillende kijkers in een goed geoutilleerde zaak met elkaar vergelijken.
Het lijkt daarom gewenst het aantal verkooppunten, verspreid over het land, uit te breiden.

De “High Grade” serie

Deze verrekijkers vormen de top uit het Nikon assortiment. Ze kwamen ongeveer tien jaar geleden op de markt en zijn gaandeweg verbeterd waarbij ook het gewicht met ca. 20% is verminderd.
Het kijkerhuis is voorzien van een plezierig aanvoelende kunststof bekleding. De kijkers zijn gevuld met stikstofgas en volgens de documentatie zouden ze gedurende vijf minuten bestand zijn tegen een waterdruk van twee meter.
Tijdens de vriestest ontstaat geen inwendige condensatie, wat een redelijke stof- en waterdichtheid doet vermoeden. Ze zouden echter niet met stromend water afgespoeld mogen worden.
De mechanische kwaliteit is uitstekend en de focusknop werkt nog bij -20 °C. De afzonderlijke dioptrie-instelling geschiedt door middel van een ring rond het rechter oculair.
Normaal is de instelling vergrendeld en om de ring te kunnen draaien dient men deze even omhoog te schuiven. De uitdraaibare oculairringen klikken in op de uiterste standen en bovendien nog op twee tussenstanden.
Ze kunnen niet van de kijker worden verwijderd zoals bij de andere topmerken.

Om de lichttransmissie en de contrastweergave te verbeteren is een adequate fase-coating op de prisma’s aangebracht en bovendien zijn ze van een zilver-verspiegeling voorzien.
De meerlaagse coating op de buitenste glasoppervlakken is niet waterafstotend zoals thans bij de andere topmerken wel het geval is. Alle geteste typen zijn geschikt voor brildragers.
Ze worden geleverd met een draagriem, een regenkapje, losse objectiefdoppen en een zacht lederen tas met een magneetsluiting die naar mijn smaak wat te gemakkelijk open gaat.
De garantietermijn bedraagt vijf jaren voor reparatiekosten en onderdelen en de daaropvolgende vijf jaren alleen voor vervangende onderdelen.
Dat wijkt dus af van de dertig jaar garantie die we gewend zijn bij de andere topmerken.
De verkoopprijs van deze Nikon HG-kijkers kan 25-50% lager liggen dan die van concurrerende topmerken.
De technische gegevens en de cijferwaardering per onderdeel zijn in een tabel samengevat. Ter vergelijking zijn ook de gegevens van de referentiekijker, de Zeiss Victory 10x42 T*FL, opgenomen.

De 10x25 HG L DCF

Compacte verrekijkers zijn maar zelden van aanvaardbare kwaliteit. Uit mijn eerdere onderzoeken is gebleken dat vooral de minikijkers van de topmerken aan de gestelde eisen voldoen.
Het is verheugend te kunnen constateren dat ook de compacte Nikon-kijker tot deze categorie kan worden gerekend.
Ik heb deze kijker één op één kunnen vergelijken met de minikijkers van Zeiss en Leica en daarbij presteerde hij volkomen gelijkwaardig.
Hoewel de lichttransmissie bij de Zeiss iets groter is, heeft de Nikon een wat betere contrastweergave. Het gezichtsveld is bij de Nikon ook nog iets groter.
Heel aardig is verder dat de draagriem niet vast aan het kijkerhuis is verbonden zoals bij de andere merken. Het kijkertje wordt geleverd met een lederen tas en twee losse oculairdoppen die aan de draagriem zijn te bevestigen.
De oculairringen zijn uitdraaibaar en klikken op de hoogste stand in.
Voor een adviesprijs van € 589.= biedt deze minikijker veel waar voor z’n geld. Hoewel minder geschikt als universeelkijker, kan ik dit instrument zeer aanbevelen om mee te nemen op vermoeiende tochten.

De 10x32 HG L DCF

Een handige compacte kijker met een mooi groot gezichtsveld. Het eye-relief van 14.5 mm zorgt er voor dat brildragers dit beeldveld geheel kunnen overzien.
Er zijn eigenlijk geen zwakke punten vast te stellen. Alleen het gewicht van 696 gram ligt wat hoger dan dat van andere vergelijkbare producten.
Met een uittredepupil van 3.2 mm is deze kijker heel geschikt voor gebruik overdag. Wie vaak in de schemering moet waarnemen kan beter een lichtsterker instrument kiezen, als bijvoorbeeld de 8x42.
De zeer kleine waarneemafstand van 1.80 meter maakt ook het observeren van insecten mogelijk.
De adviesprijs ligt 15-20% lager dan die van vergelijkbare topkijkers. Door de prima prestaties en de relatief gunstige prijs wil ik deze kijker dan ook van harte aanbevelen.
Mogelijk dat ik er zelf voor ga sparen om hem na aanschaf als referentiekijker bij testen te gebruiken.

De 8x42 HG L DCF

De achtvoudige vergroting wordt aanbevolen aan wie een minder vaste hand heeft en een tienmaal moeilijk kan hanteren.
Met een uittredepupil van 5.25 mm is deze kijker ook nog goed te gebruiken in de schemering, vooral voor ouderen bij wie de oogpupil nauwelijks groter wordt dan 6 mm.
Het gezichtveld is redelijk groot maar niet indrukwekkend. Dankzij het eye-relief van 16 mm is het instrument uitstekend geschikt voor brildragers.
Met een adviesprijs van € 1589.= vormt hij een geduchte concurrent voor de overige topmerken.

De 10x42 HG L DCF

Omdat de tienvoudige vergroting het meest door vogelaars wordt gebruikt, komt deze 10x42 het meest voor hen in aanmerking.
Hoewel het gezichtsveld iets kleiner is dan bij de overige topmerken, is dit toch voldoende groot voor vogelwaarnemingen. De beeldscherpte, de contrastoverdracht en de kleurweergave zijn uitstekend.
Door een voldoend groot eye-relief is hij ook voor brildragers goed bruikbaar. Bij het testexemplaar ging de scharnierdraaiing veel te gemakkelijk waardoor de oogafstand steeds hinderlijk verstelde.
Ik neem aan dat dit een exemplarische tekortkoming is die verholpen kan worden.
De adviesprijs van € 1679.= ligt gemiddeld ruim 10% lager dan die van vergelijkbare topkijkers. Door de goede prestaties en de relatief gunstige prijs is deze kijker voor ornithologische toepassing zeer aan te bevelen.
Om een vergelijking te vergemakkelijken zijn in de tabel ook de gegevens van de referentiekijker (Zeiss Victory 10x42 T*FL) opgenomen.

De Monarch-serie

Deze vormen een aanmerkelijk gunstiger geprijsd alternatief voor de HG-kijkers. Ze zijn, evenals de HG’s voorzien van een plezierig aanvoelende kunststof bekleding.
Een stikstofvulling voorkomt dat er bij overgangen van lage naar hogere temperaturen inwendige condensatie op lenzen en prisma’s plaatsvindt.
Volgens de fabrieksgegevens zouden de kijkers gedurende vijf minuten bestand moeten zijn tegen een waterdruk van één meter. De dioptrie-instelling geschiedt door een ring rond het rechter oculair.
Deze kan niet worden vergrendeld zoals bij de HG’s, maar hij draait zwaar genoeg om ongewild verstellen te voorkomen. De uitdraaibare oculairringen klikken op vier standen in, maar ze zijn niet van de kijker te verwijderen.
Optisch zijn de Monarch’s deels vergelijkbaar met de HG-kijkers, maar de lichttransmissie is iets geringer.  Het grootste verschil zit hem echter in het gezichtsveld, dat bij de HG’s gemiddeld 13% groter is.
De kleurweergave is zeer neutraal en opvallend bij alle Nikon-kijkers is de geringe vertekening aan de randen van het beeldveld.
Ook deze kijkers zijn door een voldoend groot eye-relief, gecombineerd met een niet al te groot gezichtsveld, geschikt voor brildragers.
Ze worden geleverd met een cordura tas, een draagriem met regenkapje en twee objectiefdoppen die aan de kijker zijn bevestigd.
De garantietermijn bedraagt, evenals bij de HG-kijkers, 5+5 jaar.
De verkoopprijs van deze Monarch-kijkers kan nogal variëren en bedraagt soms zelfs de helft van de adviesprijs. 
Deze kijkers kosten gemiddeld slechts een derde van de HG-kijkers en bieden daarom bijzonder veel waar voor hun geld.

De technische gegevens en de cijferwaardering per onderdeel zijn in een tabel samengevat.
Omdat de 10x42 afmeting door vogelaars het meest wordt gebruikt, is in een derde tabel een vergelijking gemaakt tussen de Monarch 10x42 DCF en enkele andere 10x kijkers uit de sub-top die ik de laatste vier jaar heb getest.

De Monarch 8x36 DCF

Compact gebouwd met een redelijk groot gezichtsveld. Het secundaire spectrum is goed gecorrigeerd zodat maar zeer smalle kleurrandjes langs contrastrijke onderwerpen zichtbaar zijn.
Evenals bij de meeste andere Nikon-kijkers, laat ook bij deze 8x36 slechts een zeer geringe vertekening aan de beeldranden zien. Bij de vriestest (-20 °C) is de scherpstelschroef nog goed draaibaar. Door de kleine waarneemafstand ook geschikt voor entomologische toepassing.
Het is met een adviesprijs van € 329.= de goedkoopste uit de testserie. Het zal moeilijk zijn voor deze prijs een andere kijker met vergelijkbare kwaliteit te vinden. Als “vogelkijker” zeer goed bruikbaar.

De Monarch 8x42 DCF

Voor wie de prijs van de 8x42 HG te bezwaarlijk vindt, vormt deze Monarch een geschikt alternatief. Een wat kleiner gezichtsveld moet men dan op de koop toe nemen.
Beeldscherpte en contrastweergave zijn uitstekend, maar wel zijn er kleurrandjes waarneembaar. Bij zeer lage temperaturen is de scherpstelknop vastgevroren.
De kijker is heel geschikt voor gebruik in de schemering. Als universeelkijker voor de ornitholoog is het gezichtsveld echter iets aan de kleine kant.

De Monarch 10x42 DCF

Deze kijker is kortgeleden vernieuwd waarbij het zichtsveld iets is verkleind, maar de randscherpte duidelijk is verbeterd. Ook is de kijker nu beter geschikt voor brildragers.
Het is een prijsgunstig alternatief voor de 10x42 HG L DCF. Beeldscherpte, contrastoverdracht en kleurweergave zijn heel goed.
Het gezichtsveld is voldoende groot maar zeker niet indrukwekkend ten opzichte van overigens vergelijkbare kijkers.
De Nikon-technici zouden verder nog wat aandacht kunnen besteden aan de kleurrandjes langs contrastrijke voorwerpen.
Bij de vriestest ontstaat er geen inwendige condensatie en de meeste beweegbare delen zijn bij -20 graden nog gangbaar. 
De adviesprijs bedraagt momenteel € 529.=, maar in ons land liggen de verkoopprijzen veel lager.
De kijker kost slechts een derde tot een kwart van vergelijkbare instrumenten en daarmee biedt hij bijzonder veel waar voor zijn geld.
Voor vogelaars die niet het onderste uit de kan behoeven, is de kijker heel geschikt en daarom worden de specificaties in een derde tabel vergeleken met die van de concurrentie.

De Monarch 12x42 DCF

Uiterlijk zien de 8x42, de 10x42 en de 12x42 er hetzelfde uit. De laatste is nieuw ontworpen en de kijker zou geschikt kunnen zijn voor het waarnemen op wat grotere afstand.
Wel verdient het aanbeveling hem daarbij te ondersteunen. De optische prestaties zijn wel goed, maar er doen zich bredere kleurranden voor dan we gewend zijn bij moderne kijkers.
Bij dit exemplaar deed zich verder het probleem voor dat de afzonderlijke oculaircorrectie varieert met de waarneemafstand. Dat is zeer hinderlijk omdat linker en rechter beeld dan niet tegelijk scherp worden. Ik weet niet of het een exemplarische tekortkoming is, zodat we moeten afwachten of het verschijnsel zich vaker voor zal doen.

De Monarch 8,5x56 DCF

Een lichtsterke verrekijker met een uittredepupil van 6.6 mm. Omdat de maximale diameter van de oogpupil bij ouderen kleiner dan 5 tot 6 mm kan worden, kunnen zij deze lichtsterkte niet geheel benutten. Beeldscherpte, contrastoverdracht en kleurweergave zijn uitstekend. Jammer dat er (te) duidelijke kleurranden langs contrastrijke onderwerpen zijn waar te nemen.
Ook bij twintig graden onder nul zijn alle beweegbare delen nog goed draaibaar.
Wegens het kleine gezichtsveld, het aanzienlijke gewicht en de forse afmetingen is de kijker minder geschikt voor vogelkundige toepassing.
Wel wordt hij graag door jagers gebruikt voor het uitvoeren van wildtellingen in de schemering.

Samenvatting

De HG-kijkers van Nikon behoren tot de absolute top. Ze hebben tot nu toe in ons land nog niet de bekendheid en waardering gekregen die ze verdienen.
Mede omdat ze ten opzichte van andere topkijkers gunstig zijn geprijsd, kan ik vooral de 10x32 en de 10x42 voor ornithologisch gebruik aanbevelen.
De 10x25 behoort tot de beste minikijkers en is heel geschikt om op vermoeiende tochten mee te nemen.
De Monarch-kijkers zijn bijzonder gunstig geprijsd terwijl de optische en mechanische kwaliteit toch heel goed zijn. Het gezichtsveld is gemiddeld iets kleiner dan bij de HG-kijkers van vergelijkbare afmeting.
Het zijn vooral de 8x36 en de 10x42 die aan vogelaars en entomologen kunnen worden aanbevolen.
Omdat wij nog geen ervaring hebben met het merk, is er niets te zeggen over de optische en mechanische kwaliteit op langere duur.
De garantieperiode bedraagt  5+5  jaar en dat is korter dan bij de topkijkers van andere merken.

Voor vragen, opmerkingen of te verkrijgen kortingen betreffende kijkers en telescopen ben ik alleen bereikbaar per e-mail op: elsjan99DITNIET@xs4all.nl
(Voor het verzenden dient men “DITNIET” uit het mailadres te verwijderen)


Februari 2010                 J.A. Meijerink

Deze testrapporten mogen met toestemming van de auteur en met bronvermelding voor reclamedoeleinden worden gebruikt, mits het in z'n geheel wordt gepubliceerd.

De specificaties en de cijferwaardering zijn in de volgende tabellen samengevat

TWENTSE VOGELWERKGROEP

Ing. J.A.Meijerink

T E S T R A P P O R T                    Nikon HG L DCF-serie                     Februari 2010
Kijkermerk / type Nikon 10x25 Nikon 10x32 Nikon 8x42 Nikon 10x42 Zeiss 10x42T*FL
Technische gegevens
 Gewicht (gram.) 03 696 803 803 763
 Max. hoogte (mm.) 121 138 168 168 172
 Max. breedte (mm.) 110 139 140 140 137
 Diameter uittredepupil (mm.) 2.5 3.2 5.25 4.2 4.2
 Effectief Eye-relief (mm.) 13.0 14.5 16.0 15.5 14.0
 Oogafstand (mm.) 34-78 55-78 55-78 55-78 54-75
 Max. rotatie focusknop (°) 510 270 360 360 400
 Kleinste waarneemafstand (m.) 3.00 1.80 2.90 2.50 2.00
 Schemeringsgetal 15.8 17.9 18.3 20.5 20.5
 Gezichtveld op 1000 m.(m.) 94 115 122 104 110
 Openingshoek ( ° ) 5.38 6.58 6.98 5.95 6.29
 Gezichtshoek ( ° ) 50.3 59.8 52.0 54.9 57.6
 Adviesprijs ( € ) 589.= 1409.= 1589.= 1679.= 1947.=
Optische kwaliteit
 Beeldscherpte 5 4.5 5 5 5
 Contrastweergave 5 5 5 5 5
 Kleurranden 3.5 4 3 3 3.5
 Randscherpte 3 3 4.5 3 3.5
 Gezichtsveld 2.5 5 3 3.5 4.5
 Kleurweergave 4.5 5 5 5 5
 Inwendige spiegeling 3 4 4 4 4
 Vertekening 4.5 4.5 4.5 4.5 4
 Geschiktheid voor brildragers 5 5 5 5 5
Mechanische kwaliteit     +20° / -20 °
 Scharnierdraaiing 5 / 5 5 / 1 5 / 1 5 / 1 5 / 5
 Scherpstelmechanisme 5 / 3 5 / 3 5 / 3 5 / 3 4 / 3
 Oculairinstelling 5 / 3 5 / 4 5 / 1 5 / 1 4 / 3
 Oculairringen 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5
 Stof- en waterdichtheid 5 5 5 5 5
Cijferwaardering:   1=Slecht  2=Matig  3=Redelijk  4=Goed  5=Uitstekend
Opmerkingen:      Wordt geleverd met draagriem, regenkap, objectiefdoppen en lederen draagtas.  Garantietermijn 5+5 jaar.
Dit testrapport mag voor reklamedoeleinden worden gebruikt als daarvoor toestemming van de auteur is verkregen en wanneer het bovendien in z'n geheel wordt gepubliceerd.


TWENTSE VOGELWERKGROEP

Ing. J.A.Meijerink

T E S T R A P P O R T                    Nikon Monarch-serie                     Februari 2010
Kijkermerk / type Nikon 8x36 DCF Nikon 8x42 DCF Nikon 10x42 DCF Nikon 12x42 DCF Nikon 8.5x56DCF
Technische gegevens
 Gewicht (gram.) 577 611 634 635 1158
 Max. hoogte (mm.) 132 156 156 154 208
 Max. breedte (mm.) 130 129 129 129 146
 Diameter uittredepupil (mm.) 4.50 5.25 4.20 3.50 6.59
 Effectief Eye-relief (mm.) 15.0 15.0 13.0 12.0 11.0
 Oogafstand (mm.) 54-75 55-74 55-74 55-74 69-74
 Max. rotatie focusknop (°) 420 450 450 440 550
 Kleinste waarneemafstand (m.) 1.80 2.00 2.50 2.20 7.20
 Schemeringsgetal 17.0 18.3 20.5 22.4 21.2
 Gezichtveld op 1000 m.(m.) 121 108 97 84 108
 Openingshoek ( ° ) 6.92 6.18 5.55 4.81 6.18
 Gezichtshoek ( ° ) 51.7 46.7 51.7 53.5 49.3
 Adviesprijs ( € ) 329.= 469.= 529.= 559.= 709.=
Optische kwaliteit
 Beeldscherpte 5 5 4.5 4.5 5
 Contrastweergave 5 5 5 4.5 5
 Kleurranden 4 3 2.5 2 2
 Randscherpte 3 3 3.5 2.5 3
 Gezichtsveld 3 1.5 3 3.5 2.5
 Kleurweergave 4.5 5 5 5 5
 Inwendige spiegeling 3 4 4 4 4.5
 Vertekening 4.5 4.5 4 4.5 4
 Geschiktheid voor brildragers 5 5 5 5 5
Mechanische kwaliteit     +20° / -20 °
 Scharnierdraaiing 5 /1 5 / 5 5 / 4 5 / 4 5 / 4
 Scherpstelmechanisme 5 /4 5 / 1 5 / 4 5 / 4 5 / 5
 Oculairinstelling 5 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 5 / 4
 Oculairringen 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5
 Stof- en waterdichtheid 5 5 5 5 5
Cijferwaardering:   1=Slecht  2=Matig  3=Redelijk  4=Goed  5=Uitstekend
Opmerkingen:      Wordt geleverd met draagriem, regenkap, objectiefdoppen en lederen draagtas.  Garantietermijn 5+5 jaar.
Dit testrapport mag voor reklamedoeleinden worden gebruikt als daarvoor toestemming van de auteur is verkregen en wanneer het bovendien in z'n geheel wordt gepubliceerd.


TWENTSE VOGELWERKGROEP

Ing. J.A.Meijerink

T E S T R A P P O R T
Kijkermerk / type Nikon Monarch
10x42DCF
Meopta Meostar
10x42
Swarovski SLC
10x42 WB
Kowa XD44
10,5x44
Bynolyt Albatros
10x42
Zeiss Conquest
10x40BT*
Technische gegevens
 Gewicht (gram.) 634 883 878 973 909 801
 Max. hoogte (mm.) 156 147 148 174 144 163
 Max. breedte (mm.) 129 134 134 138 127 139
 Diameter uittredepupil (mm.) 4.20 4.20 4.20 4.19 4.20 4.00
 Effectief Eye-relief (mm.) 13.0 12.0 12.0 11.0 11.0 12.0
 Oogafstand (mm.) 55-74 55-74 56-76 55-74 56-72 53-74
 Max. rotatie focusknop (°) 450 590 370 535 ? ?
 Kleinste waarneemafstand (m.) 2.50 2.70 3.80 1.80 2.90 2.90
 Schemeringsgetal 20.5 20.5 20.5 21.0 20.5 20.0
 Gezichtveld op 1000 m.(m.) 97 109 109 109 114 106
 Openingshoek ( ° ) 5.55 6.23 6.23 6.23 6.52 6.06
 Gezichtshoek ( ° ) 51.7 57.2 57.2 59.6 59.4 55.8
 Gemiddelde verkoopprijs ( € ) Ca. 280.= Ca. 880.= Ca. 1400.= Ca. 1030.= Ca. 750.= Ca. 1010.=
Optische kwaliteit
 Beeldscherpte 4.5 4.5 5 5 4.5 5
 Contrastweergave 5 4.5 5 5 5 5
 Kleurranden 2.5 4 3.5 4.5 3.5 3
 Randscherpte 3.5 4 3 2.5 2.5 3.5
 Gezichtsveld 3 4.5 4.5 5 4.5 4
 Kleurweergave 5 4 5 5 5 5
 Inwendige spiegeling 4 4 3 4 3 4
 Vertekening 4 3.5 4 4.5 4 3.5
 Geschiktheid voor brildragers 5 5 4.5 4 4 5
Mechanische kwaliteit     +20° / -20 °
 Scharnierdraaiing 5 / 4 5 / 5 5 / 1 5 / 2 5 / 1 5 / 3
 Scherpstelmechanisme 5 / 4 3 / 2 5 / 3 5 / 3 4 / 3 5 / 3
 Oculairinstelling 4 / 2 5 / 5 5 / 5 5 / 1 5 / 5 5 / 3
 Oculairringen 5 / 5 5 / 5 5 / 3 5 / 4 5 / 5 5 / 1
 Stof- en waterdichtheid 5 5 5 5 5 5
Cijferwaardering:   1=Slecht  2=Matig  3=Redelijk  4=Goed  5=Uitstekend
Dit testrapport mag voor reklamedoeleinden worden gebruikt als daarvoor toestemming van de auteur is verkregen en wanneer het bovendien in z'n geheel wordt gepubliceerd.