Spreiding in optische kwaliteit bij telescopen - deel 2 (KOWA TSN-883) Overzicht  overzicht

 

( Dit eerder gepubliceerde verslag is herzien en aangevuld met de gegevens van meer geteste telescopen )

 

Door de vriendelijke bemiddeling van Foto van Heek heb ik dertien KOWA TSN-883 telescopen kunnen testen. Statistisch gezien zouden er eigenlijk nog meer exemplaren moeten worden bekeken, doch dit is op korte termijn niet mogelijk. Door de grote vraag (wereldwijd) naar deze telescoop, is deze in ons land thans (feb. 2008) nog maar mondjesmaat leverbaar.
Toch wordt er met dit aantal al een voorlopige indruk verkregen van de spreidingsbreedte in optische kwaliteit. De telescopen worden getest met een gestandaardiseerde testmethode waarbij een testkkaart op 30 m. afstand is opgesteld. De kaart wordt verlicht door een constante kunstverlichting zodat de resultaten reproduceerbaar zijn. Naast een visuele beoordeling, worden er door de telescoop met een digitale camera opnamen gemaakt van de testkaart. De resolutie wordt gekarakteriseerd door de hoek in boogseconden waaronder de breedte van een lijntje wordt waargenomen. Dit levert dus een tweemaal zo hoge resolutie op als de methode waarbij de hoek van een lijnenpaar (zwart+wit) wordt gemeten. Naast de beeldscherpte wordt ook een indruk verkregen van de contrastweergave hetgeen vooral bij de fotografische opnamen is te zien. Verder komt uit de opnamen van de testkaart naar voren of de apparatuur astigmatisme vertoont waardoor sommige lijnen scherper zijn dan de loodrecht daarop staande. Chromatische fouten zijn zichtbaar als rode, groene, blauwe of gele kleurrandjes. Een Canon Powershot S50 camera is d.m.v. de Kowa-adapters TSN-DA1 en TSN-DA4 aan de telescoop gekoppeld. Hierbij is uiterste aandacht besteed de optische assen van camera en telecoop in elkaars verlengde te brengen. Om trillingen te voorkomen wordt de camera bediend d.m.v. een lange draadontspanner. Bij elke vergroting worden twintig opnamen gemaakt waarvan de beste tenslotte dient voor de beoordeling van de afbeelding. Ik heb geen "startests" gedaan omdat de atmosfeer in ons overbevolkte landje daarvoor te onrustig is. Bovendien voegen deze weinig toe aan mijn standaard testmethode.

In onderstaande tabel is de resolutie van de dertien telescopen voor verschillende vergroting weergegeven.

Resolutie in boogseconden (bij visuele waarneming)

Telescoop Serienummer 20x 30x 40x 50x 60x
KOWA TSN-88 8692128 1.85 1.37 1.08 0.95 0.89
8692135 1.85 1.37 1.07 0.92 0.86
8602698 1.91 1.32 1.01 0.90 0.86
8692096 1.85 1.27 1.01 0.90 0.86
8691522 1.87 1.28 1.02 0.90 0.87
8690168 1.85 1.26 1.01 0.89 0.85
8692259 1.85 1.26 0.98 0.86 0.80
8692169 1.85 1.26 1.01 0.88 0.82
8692426 1.90 1.26 1.00 0.88 0.82
8692417 1.91 1.32 1.06 0.90 0.84
8692432 1.91 1.32 1.06 0.88 0.82
8692671 1.85 1.27 1.01 0.90 0.85
8692470 1.85 1.27 1.01 0.88 0.84

 

Bij visuele waarneming is de beeldscherpte nog wat hoger dan uit de fotografische opnamen is te zien (voor waarnemers met een visus >= ca. 1.5 ).
Wie een normale gezichtsscherpte heeft (visus 1.0) zal de kleine verschillen niet of nauwelijks opmerken.

De spreiding van de beeldscherpte is in de grafiek weergegeven door het geschaduwde gebied.           


De beeldscherpte van de dertien telescopen ligt dicht bij elkaar en binnen aanvaardbare grenzen. Eén van de instrumenten vertoonde wat astigmatisme.
Slechts drie telescopen vertoonden smalle kleurrandjes bij de allersterkste vergrotingen. Deze waren echter bij het normale veldwerk niet waar te nemen.

 


Samenvatting

De afbeeldingskwaliteit van de dertien geteste telescopen ligt dicht bijeen en binnen toelaatbare grenzen. Dit geeft vertrouwen in het merk dat, voor wat betreft hun telescopen, tot de topklasse gerekend mag worden. Het is echter wenselijk om in de toekomst nog meer exemplaren te onderzoeken en zo de kwaliteit te blijven monitoren. Daarom is met  Foto van Heek de afspraak gemaakt, alle daar binnenkomende scopen aan een test te onderwerpen waarbij eventueel onvoldoend presterende exemplaren worden teruggezonden.

Voor vragen en/of opmerkingen over kijkers, telescopen en digiscoping ben ik slechts per e-mail bereikbaar onder: elsjan99DITNIET@xs4all.nl
Voor het verzenden dient U "DITNIET" uit het mailadres te verwijderen.

Dit testrapport mag met toestemming van de auteur en met bronvermelding voor reclamedoeleinden worden gebruikt, mits het in z'n geheel wordt gepubliceerd.