Cameravallen of Wildcamera’s Overzicht  overzicht

 

Afb. 01


Algemeen

Het gebruik van cameravallen is de laatste jaren erg populair geworden. Zelfs bedrijven als Aldi bieden deze soms aan voor zeer acceptabele prijzen.
De meeste worden vervaardigd in China, maar een enkele komt uit Canada of uit de USA. De laatste zijn, mede door de hogere loonkosten, aanmerkelijk duurder.
Er zijn thans meer dan dertig verschillende merken op de markt waarbij de meeste meer typen uitbrengen.
De camera’s worden onder andere gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, maar vooral ook om diergedrag te bestuderen en om vast te stellen welke diersoorten er in
een gebied voor komen. Ook om vogelgedrag te onderzoeken zijn de camera’s te gebruiken als ze bij nesten of bij voer-, balts- of slaapplaatsen worden geplaatst.

De cameravallen hebben een bewegingssensor die langslopende warmbloedige dieren detecteert en dan foto’s of korte filmpjes maakt.
Ze werken zowel bij daglicht, als ’s nachts met behulp van infrarode (IR) verlichting. Sommige camera’s werken in het donker met zichtbaar licht.
De mogelijkheden kunnen per merk en type nogal verschillen. Zo zijn er camera’s die alleen foto’s maken en andere die ook kunnen filmen, of die met behulp van voorzetlenzen
van dichtbij kunnen fotograferen. Weer andere hebben de mogelijkheid van telecommunicatie waarbij opnamen naar een mobiele telefoon of e-mail adres worden gezonden.
De reactiesnelheid en de beeldkwaliteit kan per camera nogal verschillen en daarom zijn voor deze test een aantal camera’s gekozen die vrijwel alle mogelijkheden
en kwaliteiten laten zien.
Ik ben daarom veel dank verschuldigd aan “Wildlife Monitoring Solutions” te Wageningen, die geheel gespecialiseerd is in deze apparatuur en die mij een
achttal camera’s gedurende geruime tijd voor een test ter beschikking heeft gesteld.
De eigenschappen en testresultaten zijn voor de geteste apparatuur ter vergelijking zoveel mogelijk in twee tabellen samengevat.
Omdat er op het internet al voldoende informatie is te vinden over het gebruik van cameravallen, richt ik in deze test vooral de aandacht op de eigenschappen,
de mogelijkheden en de technische aspecten van de apparatuur.  Alle testen zijn uitgevoerd met de camera in de hoogste resolutie.
Het maximum aantal opnamen per minuut is bepaald met de camera in de “burst” stand met 3 tot 10 opnamen per trigger.

De bewegingsdetectie

Alle camera’s zijn voorzien van een passieve infrarood (PIR) detector die temperatuurveranderingen kan vaststellen.
Deze verandering treedt op zodra er een warmbloedig dier door een detectiebundel loopt, dus zodra er beweging in het beeld plaats vindt.
Door de wind bewegende takken en bladeren zullen in het algemeen weinig valse “triggers” veroorzaken omdat ze de omgevingstemperatuur hebben.
Temperatuurverschillen zullen bij lage buitentemperatuur eerder worden gedetecteerd zodat het bereik van de bewegingssensor dan groter is.
De gevoeligheid is nabij het beeldcentrum het grootst. Bij een buitentemperatuur van ca. 10 °C is de detectieafstand meestal 15 tot 20 meter,
maar verder van het centrum wordt deze kleiner, ongeveer zoals in onderstaande afbeelding is weergegeven.

Afb. 02                                                                                Afb. 03


De meeste camera’s werken met een aantal detectiebundels, zoals in rood op afbeelding 03 is aangegeven. De vorm daarvan kan per merk wat verschillen.
Het is duidelijk dat kleine dieren tussen de bundels door kunnen glippen en dan dus niet worden gedetecteerd.
Vogels hebben een goed isolerend verenpak en zijn daarom iets moeilijker te detecteren dan zoogdieren.
De maximale detectiehoek en het detectiebereik zijn globaal te bepalen met een zogenaamde “Walktest” waarbij men op verschillende afstanden voor de camera
langs loopt. Mijn resultaten zijn in de tabel opgenomen waarbij is te bedenken dat deze van veel factoren afhankelijk kunnen zijn.
De temperatuur, de kleding, de snelheid van lopen zijn van belang en de detectie is ook voor verschillende diersoorten verschillend.
Men dient dus aan de door mij gevonden getallen geen al te grote waarde te hechten. Ze geven slechts een globale indruk van een “walktest” bij ca. 15 ° C.

De Beeldkwaliteit

De cameravallen werken met een vrij kleine beeldsensor van 3 tot 5 megapixels. Dat is wat kleiner dan we thans bij compactcamera’s gewend zijn.
Sommige camera’s vergroten het pixelaantal naar 8 Mpix, maar dat geschiedt door middel van interpolatie zodat er niet meer informatie wordt vastgelegd.
De meeste cameravallen hebben moeite met het overbruggen van contrasten.
Lichte onderwerpen worden dan overbelicht terwijl in de schaduwen geen doortekening meer aanwezig is. Ondanks de door rigoureuze JPG-compressie ontstane artefacten,
zijn de opnamen gemaakt bij daglicht in het algemeen acceptabel, maar de nachtopnamen zijn een stuk minder van kwaliteit.

Dat heeft de volgende oorzaken:

1. De lichtversterking is groter dan bij daglicht waardoor ruis ontstaat die een korrelig effect heeft op het beeld zodat de scherpte afneemt.
2. Bij de beelden in grijstinten ontbreekt het kleurcontrast.
3. Sommige pigmenten reflecteren IR-licht anders dan daglicht waardoor ze bijna onzichtbaar kunnen worden tegen de achtergrond.
4. De lichtbron bevindt zich dicht bij het objectief waardoor nauwelijks schaduwwerking optreedt en er een vlak beeld ontstaat.
5. De lichtsterkte neemt af met het kwadraat van de afstand. De voorgrond wordt dus vaak overbelicht terwijl het beeld na ca. 15 m. te donker is.
6. Het beeldcentrum wordt sterker belicht dan de randen zodat daar eerder overbelichting optreedt.

Videobeelden hebben vaak een lagere resolutie.  Vooral de in VGA-kwaliteit opgenomen beelden geven te weinig detail voor determinatiedoeleinden van kleinere dieren.
Wel kan er diergedrag mee worden bestudeerd. In de onderstaande afbeelding 04 zien we ter vergelijking de met alle geteste camera’s gefotografeerde testkaart,
 zowel bij daglicht als in het donker bij IR-verlichting. De beelden komen rechtstreeks uit de camera en zijn dus achteraf niet bewerkt.

Afb. 04


Uit de testopnamen is zo goed mogelijk de resolutie in boogseconden bepaald.
Deze is in de tabellen vermeld, zowel voor de dag- als de nachtopnamen en ook voor de videobeelden.
Bij de bespreking van de afzonderlijke cameravallen zal wat nader op de beeldkwaliteit worden ingegaan.

De verlichting

De verlichting wordt in alle gevallen verzorgd door LED’s. Een enkele camera werkt met een zichtbare verlichting (White LED), doch de meeste met een
onzichtbare IR-verlichting. Als LED’s worden toegepast met een golflengte van ca. 850 Nm, dan zijn deze zichtbaar als men recht in de lichtbron kijkt (Low-Glow).
Thans worden vaak LED’s van ca. 940 Nm toegepast die onzichtbaar zijn (No-Glow). Mijn ervaring is dat reeën zich niet veel aantrekken van zichtbaar licht.
Ze blijven zelfs doorgrazen als ze met een sterke zaklamp worden beschenen. Watervogels, zoals b.v. ganzen, vliegen echter op als ze worden beschenen.
Het beeldveld wordt meestal niet gelijkmatig verlicht. Het beeldmidden krijgt meer licht zodat op de afbeelding enige vignettering zichtbaar is.
Het is gunstig als de grootste lichtsterkte boven het beeldmidden is gelegen omdat daarbij de voorgrond minder snel wordt overbelicht.

Afb. 05


De geteste cameravallen maken tijdens de opname nauwelijks geluid. Het best hoorbaar is het zich verplaatsende filter bij de wisseling van de dag- en de nachtstand.
Dit kan door dieren worden gehoord, maar de vraag is of het afschrikt en bovendien geschiedt dit niet bij elke opname.
De LED’s worden gevoed uit batterijen van het formaat AA.
Het meest geschikt zijn oplaadbare lithium of NiMH accu’s, maar bij sommige camera’s die minder stroom vereisen, volstaan alkaline batterijen.
Zelf gebruik ik altijd de oplaadbare Sanyo “Eneloop” NiMH accu’s van 2000 mAh omdat de zelfontlading daarvan zo gering is.
Behalve de Reconyx kunnen alle camera’s uit deze testreeks worden gevoed door een externe stroombron, van meestal 6 Volt DC.
De camera’s geven op het display de ladingstoestand aan, bijvoorbeeld in procenten, door middel van een symbool of door een knipperende LED.

De waterdichtheid

Cameravallen zijn in het algemeen spatwaterdicht, maar niet geheel “waterproof”.
Ze zijn bestand tegen een bui regen maar men dient er voor te waken dat er bij het openen geen water in de camera kan dringen.
De electronica kan beschadigen en er kan condensatie optreden in het lenzenstelsel.
In een vochtige omgeving kan de buitenkant van de camera (met glasoppervlakken). in de ochtenddauw geheel zijn beslagen zodat geen goede opnamen mogelijk zijn.
Ook in die gevallen dient men de camera voor het openen goed af te drogen.

Bushnell NatureView Cam HD Max – Color LCD

Afb. 06


De Bushnell NatureView Cam HD is voorzien van een kleurenmonitor waarop het beeld kan worden weergegeven en waarop alle instellingen zijn te maken.
Er is ook een ca. € 50.= goedkopere versie leverbaar met een zwart-wit menuscherm zonder viewer.
Van de acht door mij geteste wildcamera’s is dit de enige die video’s kan opnemen in “Full HD” (1920x1080p).
Er worden twee close-focus lenzen meegeleverd die het mogelijk maken op zeer korte afstand (ca. 25 cm en ca. 46 cm.) te fotograferen.
Door de dieptescherpte is het bereik mogelijk nog iets groter. Het filmpje en afb. 07 zijn gemaakt met de voorzetlens van 46 cm. op een afstand van ca. 60 cm.
Een voorbeeldfilmpje is te zien op:   YouTube
(Hierbij dient de resolutie wel op 1080p te worden ingesteld, mocht dit niet automatisch geschieden).

Afb. 07


De beeldscherpte van de opnamen overdag is heel goed, de IR nachtopnamen zijn helaas een stuk minder van kwaliteit.
Door de korreligheid gaat nogal wat detail verloren (zie ook afb. 04 in vergelijking met andere cameravallen).
Een ander nadeel van deze Bushnell is het feit dat de lichtmeetsensor een veel groter gezichtsveld heeft dan de cameralens.
Een onderwerp met daarboven b.v. een lichte, heldere lucht wordt dan sterk onderbelicht. Ik heb drie Bushnells getest en alle vertoonden ze dit verschijnsel.

Afb. 08


Het probleem moet door de fabrikant gemakkelijk zijn op te lossen door de sensor dieper in de camera te plaatsen, er een extra lensje voor te plaatsen of
een externe afscherming toe te passen. Zelf heb ik voor de laatste oplossing gekozen waarna de opnamen goed werden belicht.
Het bereik van de onzichtbare flits bedraagt ’s nachts ca. 17 m. en dat is in veel gevallen voldoende.
Het detectiebereik in het centrum is ca. 12 m. en dat kan soms aan de krappe kant zijn. Ik heb dit bereik bepaald met de z.g. “walktest” bij ca. 15 °C.
Onder andere omstandigheden met b.v. andere temperaturen kunnen grotere of kleinere waarden worden gevonden.
Hoewel ik het zelf niet heb kunnen testen, zou de camera een jaar lang kunnen werken op een volgeladen zet van 12 NiMH accu’s.
De belichting is in verschillende stappen instelbaar waardoor gekozen kan worden tussen flitsbereik, beeldkwaliteit en het “bevriezen” van beweging.
Met behulp van de handleiding vind ik het vrij gemakkelijk alle vereiste instellingen te maken.
Op een geheugenkaart van 1 Gb gaan ongeveer 900 opnamen in de hoogste resolutie. Er zijn “time-laps” opnamen mogelijk waarbij om de 1 sec. tot 60 minuten
een opname wordt gemaakt. Bij afnemende lichtintensiteit schakelt de camera al snel over op de nachtstand waarbij de kleur verloren gaat.
De beeldscherpte blijft nog wel enige tijd behouden totdat de IR-verlichting de overhand krijgt.

Afb. 09


Deze Bushnell behoort met en snelheid van ca. 49 opnamen per minuut tot de snellere camera’s.
De overige specificaties zijn in een tabel samengevat zodat ze gemakkelijk zijn te vergelijken met die van de andere geteste camera’s.
Voor ca. € 50.= is een metalen behuizing leverbaar die kan helpen diefstal te voorkomen.
De camera kan dan met b.v. een stalen “Python” kabelslot aan een boom worden bevestigd.

Bushnell Trophy Cam HD + Viewer

Afb. 10


Het uiterlijk en de mogelijkheden van de Trophy Cam HD komen grotendeels overeen met die van de NatureView HD zodat ik me zal beperken tot het vermelden
van de verschillen. De Trophy Cam is ongeveer € 50.= goedkoper, mede omdat de twee voorzetlenzen er niet bij worden geleverd.
Deze camera dient dus te worden gebruikt op afstanden groter dan ca. 2 meter.
Het grootste verschil zit hem echter in de resolutie van de videobeelden, die niet in “Full HD” (=1920X1080 pixels) worden opgenomen,
doch een trapje lager in “HD” (=1280x720 pixels). Het verschil is in de resultaten zeer duidelijk te zien.
(Kort geleden is er een Trophy Cam verschenen die ook in “Full HD” kan opnemen. Deze camera heb ik nog niet getest.).
Met een opnamesnelheid van ca. 42 beelden per minuut is deze camera een tikje langzamer dan de NatureView, maar behoort daarmee toch tot de snellere camera’s.
De beeldkwaliteit van de foto’s bij dag- en nachtopnamen is vergelijkbaar met die van de NatureView. De laatste geeft slechts weinig scherpere fotobeelden.
Opvallend is nog dat de Trophy Cam in de “wide screen”mode een groter beeldveld geeft dan de NatureView. In de mode “full screen” zijn de beelden even groot.
Het probleem van onderbelichting wegens het niet goed afgeschermd zijn van de lichtmeet sensor doet zich ook voor bij de Trophy Cam, hoewel in iets minder sterke mate.
De fabrikant zou daar toch serieus naar moeten kijken. Voor de overige mogelijkheden en specificaties verwijs ik naar de tabel.

Reconyx Hyperfire HC 600

Afb. 11


Hoewel deze Reconyx ook van kunststof is gemaakt, valt bij het in de hand nemen gelijk de degelijkheid op in vergelijking met de andere “plastikkerig”
aanvoelende camera’s. Het is niet alleen de zwaarste cameraval, maar ook de duurste.
De camera wordt vervaardigd in de USA terwijl de overige voornamelijk uit China afkomstig zijn.
Men krijgt de indruk dat er bij het ontwerpen van deze cameraval beter is nagedacht dan bij de uit China afkomstige producten.
Het is een no-nonsense camera die goed doet wat hij moet doen zonder de overbodige “toeters en bellen”.
De Reconyx kan geen videobeelden en geluid opnemen, maar het is met ca. 80 beelden per minuut verreweg de snelste camera uit de testserie.
Bij deze snelheid zijn videobeelden ook haast overbodig. Er kunnen na een trigger 10 opnamen snel achter elkaar worden genomen en de volgende 10 nadat
weer beweging is vastgesteld. Deze beelden kunnen tot een “near video” van hoge kwaliteit worden samengesteld.
De kwaliteit van de beelden bij daglicht is goed en de nachtelijke IR-beelden zijn de beste uit de testserie (zie ook afb. 04).
De IR verlichting is geheel onzichtbaar en de reikwijdte in het centrum bedraagt 10 tot 20 meter, afhankelijk van de instelling.
Het detectiebereik in het beeldcentrum is ca. 20 m. en dat is de grootste waarde die ik heb gemeten bij deze cameravallen.
De camera is instelbaar op twee verschillende resoluties: 1080p ---> 1920x1080 pixels of 3.1Mp ---> 2048x1536 pixels.
De verlichting is vrij geconcentreerd en iets boven het beeldmidden gericht (afb.05).
De vignettering valt in de praktijk nogal mee omdat het onderwerp zich vaak in het midden bevindt. De voorgrond wordt dan meestal niet overbelicht.

Afb. 12


Voor de LED’s zit een afneembare honingraat structuur die het donkere schermpje camoufleert.
In de wintermaanden dient men er voor te zorgen dat zich daarop geen sneeuw vastzet.

Afb. 13

Afb. 14


Het diagram van afbeelding 14 geeft een overzicht van de mogelijkheden die de Reconyx biedt.
De camera wordt geleverd met een elastische, instelbare “Bungee Cord” die door een 8 mm. buis aan de achterzijde past.
Daardoor past ook een stalen “Python” kabelslot en bovendien is voor ca. € 50.= een stalen behuizing leverbaar als extra beveiliging tegen diefstal en vernieling.
Hoewel ik het zelf niet heb kunnen testen zou de camera met 12 volle NiMH accu’s bijna een half jaar kunnen werken en met Lithium accu’s nog langer.
De tijd is natuurlijk zeer afhankelijk van het aantal opnamen dat er mee wordt gemaakt.
Het is jammer dat er geen close-focus lenzen worden meegeleverd want de camera zou ook heel geschikt zijn voor het vastleggen van kleine dieren als muizen e.d.
Er zijn “time-laps” opnamen mogelijk waarbij om de 1, 5, 15, 30 of 60 minuten een opname wordt gemaakt.
Omdat de Reconyx geen viewer heeft dient men in het veld het geheugenkaartje in b.v. een compactcamera af te lezen om de beelden te kunnen beoordelen.
De gevoeligheid van de bewegingssensor is in vijf trappen instelbaar en de belichting met sluitertijd in vier stappen.
Voor de overige specificaties verwijs ik naar de tabellen.

HCO-Scoutgard SG-560K

Afb. 15


Deze camera maakt overdag mooie scherpe opnamen (zie ook afb. 04 en 16). Wel zijn er problemen met het overbruggen van contrasten.
De indruk bestaat zelfs dat de camera het contrast wat oppept en een interne scherpstelling toepast. Er ontstaan daardoor lichte randjes langs donkere voorwerpen.
Naar mijn mening had men deze “verbetering” van het beeld liever achterwege kunnen laten.
Een eventuele verbetering kan effectiever achteraf met b.v. Photoshop worden aangebracht.
De kleurtoon is wat aan de koele kant, maar ook dat is achteraf bij te werken. Met de kleurenviewer zijn de beelden reeds enigszins in het veld te beoordelen.

Afb. 16


De nachtopnamen zijn minder scherp maar toch nog zeer acceptabel en beter dan die van Bushnell en Uway (zie afb. 04 en 17).

Afb. 17


De camera kan video’s zonder geluid opnemen. Helaas geschiedt dit in de lage VGA-resolutie van 640x480 pixels waarbij veel detail verloren gaat (zie ook afb. 20).
Mogelijk zijn de video’s wel beperkt te gebruiken voor het bestuderen van diergedrag.
Het detectiebereik in het beeldcentrum is ongeveer 12 meter en dat is voor sommige toepassingen aan de krappe kant.
De reikwijdte van de onzichtbare IR- verlichting is in twee stappen in te stellen van ca. 8 en 15 meter. Wel constateerde ik een aanzienlijk aantal dode pixels in het beeld.
Er zijn “time-laps” opnamen mogelijk met intervallen van 1 seconde tot 60 minuten.
Met een maximale snelheid van 14 en 10 opnamen per minuut voor resp. dag- en nachtopnamen behoort de camera niet tot de snelste.
Ik ben onder de indruk gekomen van de prestatie/prijs verhouding van deze camera voor wat betreft de dag- en nachtopnamen.
Een heel geschikte cameraval voor wie niet al te veel geld wil uitgeven.

HCO-Scoutgard SG-560C

Afb. 18


Deze cameraval werkt met een zichtbare witte flits waardoor ook ’s nachts kleurenfoto’s kunnen worden gemaakt.
De beeldscherpte van de foto’s overdag en ’s nachts is redelijk, maar wel wat geringer dan van de SG-560K.
De beeldkwaliteit wordt wat minder sterk opgepept dan bij de laatste.
De kleurtoon is ook bij deze camera wat aan de koele kant, vooral bij de geflitste nachtopnamen.
Het is jammer dat het flitsbereik maar ca. 12 meter bedraagt (zie ook afb. 19), terwijl ik voor het sensorbereik in het beeldmidden een respectabele 18 meter kon meten.
Omdat de grootste helderheid van de flits beneden het beeldmidden is gelegen bestaat de kans op overbelichting van de voorgrond.
De videobeelden zonder geluid worden opgenomen in de lage VGA kwaliteit van 640x480 pixels (zie afb. 20). Het verschil in beeldscherpte is aanzienlijk.

Afb. 19

Afb. 20


De camera heeft een kleurenviewer waarmee de beelden in het veld zijn te beoordelen. Er zijn “time-laps” opnamen mogelijk met intervallen van 1 seconde tot 60 minuten.
Met een maximale snelheid van 10 en 7 opnamen per minuut voor respectievelijk dag- en nachtopnamen is de camera de langzaamste uit deze testserie.
De scoutcard-cameravallen hebben geen opening voor een degelijk kabelslot. Wel kan voor ca. € 50.= een metalen behuizing worden geleverd.
Veel dieren zullen niet door een zichtbare witte flits worden afgeschrikt. Bij sommige (o.a. vogels) kan dat wel het geval zijn.
Bovendien verhoogt het de kans op diefstal of vernieling.
Mede door de iets betere beeldkwaliteit, het instelbare lichtbereik en hogere snelheid heb ik een lichte voorkeur voor de SG-560K.

Uway MB 500

Afb. 21


In mijn testreeks is dit de enige camera met mogelijkheden tot telecommunicatie waarbij een opname naar vier e-mail adressen en/of vier telefoonnummers
kan worden gezonden. Daarvoor is wel een SIM-kaartje van een provider nodig in de camera. Ik heb alleen het overzenden naar mijn mailadres getest en dat gaat prima.
De foto’s komen ongeschonden over, maar wel in de lage VGA-kwaliteit (640x489) waar je niet veel detail op ziet.
Het is ook meer bedoeld als seintje dat er b.v. wordt ingebroken of dat de wolf onze landsgrens is gepasseerd.
De opnamen worden wel gelijk in hogere resolutie op de geheugenkaart weggeschreven voor latere bestudering. Het instellen van de camera vereist enige aandacht.
Van de 26 pagina’s tellende handleiding gaan er 10 over het instellen van de telecommunicatie.
Een geautoriseerde dealer zal de gebruiker zonodig altijd willen helpen bij het instellen.
De camera is niet erg snel. Ik meet ongeveer 16 opnamen per minuut en als ze worden verzonden daalt dit aantal naar 5.4 en 4.4 voor resp. dag- en nachtopnamen.
De kwaliteit van de opnamen overdag is zeer acceptabel, hoewel de camera moeite heeft met het overbruggen van contrasten.
De nachtelijke IR-opnamen zijn erg korrelig waardoor detail verloren gaat (zie afb. 04).
Videobeelden worden opgenomen in HD-kwaliteit (1280x720), dus niet in “Full-HD” (1920x1080). Het verschil in beeldscherpte is zeer duidelijk te zien.
De Uway MB 500 is vooral geschikt voor het maken van foto’s en/of video’s bij daglicht waarbij hoge contrasten moeten worden vermeden.
Overige specificaties zijn te vinden in de tabellen. Een voorbeeldfilmpje over de Zwarte Specht is te zien op:   YouTube
(Mocht dit niet automatisch geschieden dan dient de resolutie op 720p HD te worden ingesteld).

Afb. 22

Afb. 23


Uway VH 200B

Afb. 24


De beeldscherpte van de Uway VH 200B is bij daglicht wel goed. De camera heeft echter grote moeite met het overbruggen van contrasten waarbij soms
hinderlijke overstraling optreedt. Ik heb twee exemplaren van dit type getest en beide vertoonden ze dit probleem.
De nachtelijke IR-beelden zijn ook niet optimaal zodat het een camera is om overdag te gebruiken bij bedekte hemel en onderwerpen zonder hoge contrasten.
De video resolutie is 640x480 en die beelden geven weinig detail.

Afb. 25


Met een snelheid van ca. 16 opnamen per minuut behoort deze camera niet tot de snelste.
De verlichting is niet instelbaar maar er is wel een aansluiting voor externe verlichting.
De VH 200B biedt geen mogelijkheid tot “time-laps” opnamen.

Uway U 150

Afb. 26


De goedkoopste cameraval uit deze testserie. De beeldkwaliteit overdag is redelijk maar evenals de andere Uway-camera’s zijn er wat problemen met het
overbruggen van hoge contrasten.
De nachtelijke IR-opnamen zijn iets beter dan van de andere Uway’s. De video’s hebben de lage VGA-resolutie (640x480) en missen daardoor detail.
De verlichting heeft een respectabele reikwijdte van ca. 20 meter, maar het detectiebereik in het beeldcentrum is slechts ca. 10 m.
De maximale detectiehoek op 5 m. bedraagt slechts ca. 25 °. Met een opnamesnelheid van ca. 16 opnamen per minuut is het een langzame camera.
Er is geen “time-laps” mogelijkheid maar wel een aansluiting voor externe verlichting.

Afb. 27


Wie niet te hoge eisen stelt heeft aan deze camera een aardig instapmodel voor slechts € 199.=
Men kan de camera dan het best gebruiken voor dag- en nachtopnamen op niet al te grote afstand.

Beknopte samenvatting

Reconyx HC 600
De meest degelijke, maar ook duurste cameraval uit de testreeks. Maakt overdag prima opnamen en ’s nachts van de beste kwaliteit onder de geteste camera’s.
Kan geen video opnemen maar levert desgewenst ca. 80 opnamen per minuut in hoge beeldkwaliteit.

Bushnell NatureView HD-Max
Een cameraval die het best tot zijn recht komt bij opnamen overdag. Prima fotokwaliteit en videobeelden in de hoogste resolutie (Full-HD=1920x1080).
De nachtelijke IR-opnamen zijn duidelijk minder scherp dan van de Reconyx HC 600.
De camera wordt geleverd met twee close-focus lenzen die dichtbij opnamen mogelijk maken.

Bushnell Trophy Cam HD-Max
De eigenschappen komen grotendeels overeen met die van de Bushnell NatureView, maar de video-resolutie ligt een trapje lager (HD=1280x720).
De camera wordt niet geleverd met close-focus lenzen. Het prijsverschil van ca. € 50.= lijkt me geen reden deze camera te prefereren boven de NatureView.

Scoutgard SG-560K
Een heel aardige cameraval voor het maken van foto’s, zowel bij daglicht als ook ’s nachts m.b.v. onzichtbare IR-flits.
De video resolutie van 640x480 is wat laag om er iets aan te hebben.
Voor een betaalbaar bedrag is dit een heel geschikte instap-cameraval.

Scoutgard SG-560C
Deze cameraval werkt met een zichtbare witte verlichting die sommige dieren zou kunnen afschrikken. De nachtelijke beelden zijn ook in kleur.
De beeldscherpte ligt iets lager dan bij de SG-560K zodat mijn voorkeur uitgaat naar de laatste.

Uway MB 500
De enige cameraval in de testreeks met mogelijkheid tot telecommunicatie. De beeldkwaliteit bij daglicht is goed, bij onzichtbare nachtelijke IR-verlichting een stuk minder.
Heeft wat problemen met het overbruggen van contrasten. Video’s worden opgenomen in de nog juist acceptabele HD-kwaliteit (1280x720).

Uway VH 200B
Een cameraval het meest geschikt voor opnamen bij daglicht. Heeft grote problemen met het overbruggen van contrasten en is daarom bij voorkeur te gebruiken in contrastarme omgeving.
De video-resolutie is 640x480 die weinig detail geeft.

Uway U 150
De goedkoopste cameraval uit de testreeks. De beeldkwaliteit overdag is redelijk en de nachtelijke IR-beelden zijn ook bruikbaar.
De video-resolutie is 640x480 en dat is te gering om er veel aan te hebben. Wie niet al te hoge eisen stelt heeft aan deze camera voor € 199.= en heel aardig instapmodel.

Enkele interessante websites
Manual Reconyx HC 600
Manual Bushnell NatureView HD
Manual Uway MB 500
Manual Uway VH 200B
Manual HCO-ScoutGard SG-560C
Website van Wildlife Monitoring Solutions
Website van Trailcampo met veel reviews
Website van ChasinGame met veel reviews

 

  Reconyx
HC 600
Bushnell Nature
View HD Max
Bushnell Trophy
Cam HD Max
Uway
MB 500
Uway
VH 200B
Uway
U 150
HCO-Scoutguard
SG-560C
HCO-Scoutguard
SG-560K
Land van herkomst USA China China China China China China China
Max. afmeting HxBxD (mm) 143 x 117 x 83 161 x 119 x 71 161 x 119 x 71 151 x 118 x 81 151 x 118 x 71 139 x 102 x 74 142 x 102 x 64 142 x 102 x 64
Bruto gewicht (gram) 820 633 627 712 666 491 463 459
Statiefaansluiting ¼” - achterzijde ¼” - onderzijde ¼” - onderzijde ¼” - achterzijde ¼” - achterzijde ¼” - achterzijde ¼” - onderzijde ¼” - onderzijde
Richtlaser Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Opening voor kabelslot Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee
Gebruikstemp. (°C) -30 tot +70 -30 tot +70 -30 tot +70       -30 tot +70 -30 tot +70
 
Afm. Display (mm) 13 x 50 32 x 42 32 x 42 30 x 40 30 x 40 30 x 40 30 x 40 30 x 40
Display kleur / zwart-wit Zwart - Groen Kleur Kleur Kleur Kleur Kleur Kleur Kleur
Gebruik als viewer Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Aantal gemaakte foto’s+films Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Resterende
foto’s / opnametijd
of resterende geheugenruimte
Nee Resterend aantal foto’s
Resterende tijd video
Resterend aantal foto’s
Resterende tijd video
Resterende
geheugenruimte
Resterende
geheugenruimte
Resterende
geheugenruimte
Resterende
geheugenruimte
Resterende
geheugenruimte
 
Accu type Lithium, NiMH Lith, Alkaline, NiMH Lith, Alkaline, NiMH Lithium, NiMH Lithium, NiMH Lithium, NiMH, Alkal. Alkaline, NiMH Alkaline, NiMH
Accu aantal 12 4 of 12 4 of 12 12 12 8 4 of 8 4 of 8
Stroomverbruik (mA)
in stand-by
< 0.2 < 0.2 < 0.2 ca. 0.47 ca. 0.53 ca. 0.68 < 0.3 < 0.3
Aansluiting externe voeding Nee 6V DC 6V DC 6V of 9V DC 6V of 9V DC 6V DC 6V DC 6V DC
Aanduiding ladingstoestand accu In % en
knipperde LED
Symbool Symbool Symbool Symbool Symbool Knipperende LED Knipperende LED
 
Intern geheugen (Mb)   32 32   n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t.
Geheugenkaart type SD of SDHC SD of SDHC SD of SDHC SD of SDHC SD of SDHC SD of SDHC SD of SDHC SD of SDHC
Geheugenkaart  (max. Gb) 32 32 32 32 32 32 32 32
Aantal opnamen op 1 Gb
Dag / Nacht
ca. 1300  /  2200 ca. 900  /  900 ca. 1500  /  1500 ca. 1000  / 1000 ca. 600  /  600 ca. 600  /  600 ca. 500  /  1200 ca. 450  /  900
Duur video op 1 Gb (minuten)
Dag / Nacht
n.v.t ca. 8  /  8 min. ca. 18 /  31 min. ca. 12 /  37 min. ca. 17 /  35 min. ca. 17 /  22 min. ca. 18  /  23 min. ca. 18  /  23 min.
 
Externe aansluitingen Geen. USB, AV, 6V DC USB, AV, 6V DC USB, 6V, 9V USB, 6V, 9V USB, 6V DC TV, USB, 6V TV, USB, 6V
 
Taal  handleiding Engels o.a, Engels, Duits, Frans o.a. Engels, Duits, Frans Engels Engels Engels Engels Engels
Wachtwoord bescherming Ja Nee Nee Ja Ja Ja Nee Nee
Fabrieks garantie 1 jaar 2 jaar 2 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar
Dealer garantie Volgens Europese
wetgeving
Volgens Europese
wetgeving
Volgens Europese
wetgeving
Volgens Europese
wetgeving
Volgens Europese
wetgeving
Volgens Europese
wetgeving
Volgens Europese
wetgeving
Volgens Europese
wetgeving
Camera Mode 24 uur 24 uur, Dag, Nacht 24 uur, Dag, Nacht 24 uur 24 uur 24 uur 24 uur 24 uur
Datum, Tijd op foto Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Temperatuur, Maanstand Ja Ja Ja + luchtdruk Alleen temperatuur Alleen temperatuur Alleen temperatuur Nee Nee
Datumbalk(en) uitschakelbaar Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee
Telecommunicatie Nee Nee Nee e-mail, telefoon Nee Nee Nee Nee
Prijs  ( € ) 649.= 419.= 369.= 349.= 249.= 199.= 249.= Ca. 250.=

 

  Reconyx
HC 600
Bushnell Nature
View HD Max
Bushnell Trophy
Cam HD Max
Uway
MB 500
Uway
VH 200B
Uway
U 150
HCO-Scoutguard
SG-560C
HCO-Scoutguard
SG-560K
Type beeldsensor   CMOS CMOS       CMOS CMOS
Beeldsensor grootte (Mpix) 3.1 Mpix 5 Mpix 5 Mpix 5 Mpix 5 Mpix 5 Mpix 5 Mpix 5 Mpix
Horizontale beeldhoek (graden) 1080p: 40.7 °
3.1 Mp: 43.2 °
Wide screen: 31.5 °
Full screen: 41.5 °
Wide screen: 41.0 °
Full screen: 41.5 °
Wide: 41.4 °
Normal: 42.3 °
42.3 ° 42.3 ° 41.8 ° 41.8 °
Netto voorwerpruimte  zonder
datumbalk   BxH  op 10m. (m.)
1080p: 7.42 x 3.92
3.1 Mp: 7.91 x 5.58
Wide scr.: 5.64 x 3.10
Full scr.: 7.58 x 5.44
Wide scr.: 7.46 x 4.00
Full scr.: 7.58 x 5.44
Wide: 7.56 x 4.22
Normal: 7.74 x 5.62
7.74 x 5.62 7.74 x 5.62 7.64 x 5.72 7.64 x 5.72
Gevoeligheid bewegingsdetector instelbaar Low, Low/Med, Medium,
Med/High, High
Low, Normal,
High, Auto
Low, Normal,
High, Auto
Niet instelbaar Low, Normal,
High
Low, Normal,
High
OFF, Low
High
Low, Medium,
High
Maximale detectiehoek bewegingsdetector (graden) *) ca. 45 ° ca. 40 ° ca. 40 ° ca. 38 ° ca. 30 ° ca. 25 ° ca. 40 ° ca. 40 °
Detectiebereik in beeldcentrum  *) ca. 20 m. ca. 12 m. ca. 12 m. ca. 12 m. ca. 15 m. ca. 10 m. ca. 18 m. ca. 12 m.
Geluidsopname bij video n.v.t Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee
 
Responstijd na detectie 0.2 sec. 0.6 - 0.7 sec. 0.6 - 0.7 sec. 1.35 sec. 1.6 sec. ca. 1.5 sec 1.2 – 1.5 sec. 1.2 sec.
Opname interval (time-laps) 1,5,15,30,60 min 1 sec - 60 min 1 sec - 60 min 10 sec - 60 min n.v.t. n.v.t. 1 sec - 60 min 1 sec – 60 min
Wachttijd na opname, instelbaar 0 – 5 min. 1 sec - 60 min 1 sec - 60 min 5 sec – 60 min 5 sec – 60 min 5 sec – 60 min 0 – 60 min. 0 – 60 min.
Aantal opnamen per trigger 1, 2, 3, 5 of 10 1, 2 of 3 1, 2 of 3 1, 2 of 3 1, 2 of 3 1, 2 of 3 1, 2 of 3 1, 2 of 3
Hersteltijd na opname (gemiddeld)
Dag / Nacht
ca. 0.75 / 0.75 sec. ca. 1.2 sec. ca. 1.4 / 1.4 sec. ca. 3.8 (11.1) sec.
ca. 4.0 (13.6) sec.
ca. 3.8 / 3.8 ca. 3.8 / 3.8 ca.  6 / 8.7 sec ca.  4.3 / 6 sec
Maximum aantal opnamen
per minuut  Dag / Nacht
80 / 80 49 / 49 42 / 42 16 (5.4) / 15 (4.4)
( ) = met verzenden
16 / 16 16 / 16 10 / 7 14 / 10
 
Aantal LED’s 71 32 32 60 60 30 20 40
Zichtbaarheid LED’s No glow No glow No glow No glow No glow No glow White LED No glow
Verlichting / belichting instelbaar Belichting met sluitertijd in 4 stappen. Verlichting,
Low, Medium, High
Verlichting
Low, Medium, High
Nee, wel
externe verlichting
Nee, wel
externe verlichting
Nee, wel
externe verlichting
Nee Verlichting in 2 stappen
8 en 15 m.
Reikwijdte verlichting (m.) 10 – 20 m, afhankelijk
van instelling
ca. 17 m. ca. 17 m. ca. 15 m. ca. 15 m. ca. 20 m. ca. 12 m. 8 – 15 m, afhank.
van instelling
 
Video opnameduur per trigger n.v.t. 5 - 60 sec. 5 - 60 sec. 5 - 60 sec. 10 - 30 sec. 10 – 60 sec. 1 – 60 sec. 1 – 60 sec.
Video begintijd instelbaar n.v.t. Ja Ja Ja, duty time Nee Nee Nee Ja
Max. Resolutie video (pixels) n.v.t. 1920 x 1080 1280 x 720 1280 x 720 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480
Max. Resolutie foto (pixels) 1080p: 1920 x 1080
3.1Mp: 2048 x 1536
3264 x 2448 3264 x 2448 3264 x 2448 3264 x 2448 3264 x 2448 3264 x 2448 3264 x 2448
Resolutie foto bij dag (boogsec) 90 ” 74 ” 86 ” 94 “ 76 “ 114 “ 103 ” 79 “
Resolutie foto bij nacht (bg.sec) 110 ” 206 ” 206 ” 229 “ 172 “ 172 “ 147 ” 121 ”
Resolutie video bij dag (bg.sec) n.v.t. 90 ” 210 ” 210 ” ca. 340 “ ca. 340 “ ca. 340 “ ca. 340 “
Resolutie video bij nacht (bg.sec) n.v.t. 206 ” 230 ” 242 “ ca. 294 “ ca. 374 “ ca. 340 “ ca. 340 “
 
Formaat foto’s .JPG .JPG .JPG .JPG .JPG .JPG .JPG .JPG
Formaat video n.v.t. .AVI .AVI .AVI .AVI .AVI .AVI .AVI
 
*)  De waarden zijn niet exact te bepalen daar ze van veel factoren afhankelijk zijn. Deze zijn bepaald d.m.v. een “Walktest” bij ca. 15 ° C. Onder andere omstandigheden zijn afwijkende waarden mogelijk.

 

In onderstaande sterrenwaardering worden de eigenschappen van de verschillende cameravallen samengevat

Afb. 28


Voor vragen, opmerkingen en uw ervaringen met deze cameravallen ben ik slechts per e-mail bereikbaar op mail-adres:   elsjan99DITNIET@xs4all.nl
(Voor het verzenden dient men “DITNIET” uit het mailadres te verwijderen)

Juni 2014                 Jan Meijerink  (Twentse Vogelwerkgroep)


Dit testrapport mag met toestemming van de auteur en met bronvermelding voor reclame doeleinden worden gebruikt, mits het in zijn geheel wordt gepubliceerd.