Twickel

Eigenaar : Stichting Twickel
Oppervlakte : 4.000 ha
Ligging : Rondom Kasteel Twickel te Delden
Toegankelijkheid : Bijna alle wegen en paden zijn opgesteld
Meer info : Twickel
Vrienden van Twickel

Harry de Jong, Copyright 2011

Twickel heeft een geschiedenis van meer dan 650 jaar. Het huidige kasteel is minder oud dan het landgoed. Het oudste deel stamt uit de 16e eeuw. In de eeuwen erna werd het kasteel steeds verbouwd en uitgebreid. Voor het kasteel ligt een dubbele gracht. Tussen de twee grachten is een groot voorplein met twee bouwhuizen.
Het landgoed Twickel strekt zich uit over meer dan 4000 hectare. Een Twickelboerderij, in totaal zijn er ongeveer 150, is onmiddellijk te herkennen aan de zwart-witte luiken. 
Het uitgestrekte landgoed bestaat uit 150 boerderijen met bouw- en weilanden afgewisseld met heidevelden, vennen en bossen.
Veel bossen bevatten fraaie oude bomen. Vanouds zijn de Eikenbossen beroemd om haar timmerhout. Tussen de landgoedterreinen liggen ook veel particuliere gronden.

Harry de Jong, Copyright 2009

Twickel bezit twee, nog compleet ingerichte en functionerende molens. De Noordmolen, een watermolen voor het persen van lijnzaad, en de Houtzaagmolen.
De beste vogelgebieden zijn de natte heideterreinen (Schijvenveld, Braamhaarsveld, Vorgersveld, Flierveld en Beundersveld) en een aantal beken (Oelerbeek, Twickelervaart, Azelerbeek, Woolderbinnenbeek en Hagmolenbeek). Belangrijke broedvogels zijn: Dodaars, Kuifeend (beide op vennen), Blauwe reiger (kolonie in het Breeriet is al heel lang aanwezig), Wespendief (aantal onbekend), IJsvogel (maximaal 10 territoria), Boomleeuwerik, Grote gele kwikstaart (10-15 paar), Roodborsttapuit en Nachtzwaluw (in 2002 2 territoria).
In de oude en rijke loofbossen komen hoge dichtheden voor van soorten als Bosuil, Houtsnip, Boomklever en Glanskop. Andere leuke maar meer schaarse bosvogels zijn Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Fluiter, Vuurgoudhaan en Appelvink.

Harry de Jong, Copyright 2010                   Harry de Jong, Copyright 2011 Harry de Jong, Copyright 2011